En transkriberingsvänlig intervju

En transkriberingsvänlig intervju

transkribering En inspelning av bra kvalitet underlättar transkriberarens arbete och garanterar en mer pålitlig transkribering. Med tanke på undersökningen skulle det dessutom vara synd om material går förlorat bara för att man inte hör vad den intervjuade säger på...