Priser

Transkriberingens pris är baserat på antalet ljudtimmar. Pris för språkgranskning utgår istället ifrån antalet ord.

Undertexter

Pris € / video minut

 

Undertexter på samma språk som talet på videon:

4 € / min (exkl. moms)

 

Översatta undertexter:

(svenska, engelska, norska, danska, finska, tyska, ryska, estniska)

15 € / min (exkl. moms)

Beräkna priset på undertexten med räknaren

Betalningssätt för våra arbeten: Faktura skickas i efterhand antingen per e-post, per brevpost eller som e-faktura.

Transkribering

Pris: € / ljudtimme (exkl. moms)

Språk: svenska, engelska, norska, danska, finska, tyska eller franska.

Transkriberingsnivå 2 talare 3 talare 4-6 talare över 6 talare
Bastranskribering 70 € 80 € 90 € 100 €
Exakt transkribering 90 € 100 € 110 € 120 €
Allmänspråklig transkribering 90 € 100 € 110 € 120 €

Vi fakturerar alltid arbeten baserat på inspelningens längd med en minuts noggrannhet.

Prisberäkare

Material under 10 timmar

Om du vill kan du skicka dina filer direkt för transkribering.

Läs mer
  • Arbetet prissätts enligt upptagningens faktiska längd och antalet talare i enlighet med prislistan
  • Priset innehåller distinktion mellan talare
  • Minimidebitering 500 kr (exkl. moms)
  • Ange projektets faktureringsuppgifter i fältet ytterligare information
  • Om du beställer som privatperson, uppge din hemadress för fakturering i fältet ytterligare information
  • Ditt material hanteras med absolut konfidentialitet
  • Du får en bekräftelse på beställningen i din e-post inom 24 timmar
  • Allmänna avtalsvillkor

Material över 10 timmar

Vi ger mängdrabatt på projekt över 10 timmar. Du får ett exakt pris för ditt projekt genom att be om en offert.

Språkgranskning

Priset är baserat på antal ord. (svenska, engelska eller finska)

0,03 € / ord (exkl. moms)

Översättning

Översättningspriset är baserat på mängden tecken utan mellanslag.

Pris 0,04 € / tecken (exkl. moms)