Våra kunder

Det är viktigt att våra kunder är nöjda

Universitet och yrkehögskolor

”Jag är mycket nöjd med transkriberingens kvalitet, det snabba utförandet och att tjänsten var så smidig. Jag har rekommenderat tjänsten även åt andra!”

Advokatbyråer

”Verkligt snabb leverans och tydlig kommunikation.”

Privat och offentlig sektor

”Jag är mycket glad över helheten – hur kontakten med företaget fungerade, arbetets kvalitet och hur snabbt det slutfördes.”
”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

 

Privacy

Copyright 2022 – Spoken