Spoken

Våra kunder

Vi servar ett brett spektrum av branscher, såsom videoproduktionsbolag, offentlig förvaltning, forskare, advokatbyråer och andra företag.

De undertextnings-, transkriberings- och översättningstjänster vi erbjuder möter behoven hos olika branscher på ett mångsidigt sätt, vilket visar vår förmåga att betjäna en mängd olika kunder.

Kunder

Filmproduktionsbolag

Många videoproduktionsbolag beställer undertexter från oss. Då blir videoproduktionen smidigare och snabbare, och man får mer tid för att jobba med själva videon. Att beställa undertexter från oss är också en mycket kostnadseffektiv lösning.

Vid behov kan vi leverera undertexterna med kort varsel. För att göra processen snabbare kan vi – om ni så vill – texta en halvfärdig version av videon där tidskoderna inte längre förändras även om videon annars inte är färdigredigerad.

Precisionsnivån i transkriberingen har alltid varit precis rätt; tidskodning vid sidan av texten gör det lättare att hitta rätt ställe på redigeringsbordet och priset är minst sagt rimligt. En tjänst som spar tid och pengar. 

Heikki Räisänen, Videoproducent, Ræven Visual

Kunder

Offentlig förvaltning

Vi textar alla typer av filmer för alla offentliga aktörer, såsom städer, kommuner och olika myndigheter och institutioner, med skicklighet. Vi är en pålitlig partner för många aktörer inom den offentliga förvaltningen, särskilt när det gäller tillgängliga undertexter.

Tillgängliga undertexter görs oftast på samma språk som filmen men vid behov kan de också göras som översättning. Undertexter på samma språk innebär att till exempel en video där man pratar svenska textas på svenska, och översatta undertexter innebär att till exempel en svenskspråkig video textas på engelska. Här kan du läsa mer om de olika alternativen kring textning. Vid behov kan vi leverera undertexterna med kort varsel. För att göra processen snabbare kan vi – om ni så vill – texta en halvfärdig version av videon där tidskoderna inte längre förändras även om filmen annars inte är färdigredigerad.

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Charlotte Mcinnes, Projektledare, Norska nationalmuseet

Kunder

Forskare och lärosäten

Analys av färdiga forskningsintervjuer sker bäst med hjälp av transkriberade texter. Transkribering är ofta jobbigt och tidskrävande, och därför är det en bra idé att låta en pålitlig samarbetspartner göra det. På det sättet omvandlas intervjumaterialet enkelt till skrift, och forskningsanalysen kan börja snabbt.

Textade distansföreläsningar uppskattas särskilt av studeranden då det möjliggör att de även kan följa föreläsningen utan ljud. I och med ökad mobil användning gör undertexter det möjligt att följa föreläsningar även på offentliga platser såsom i kollektivtrafiken.

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Forskardoktor, Helsingfors universitet

Kunder

Advokatbyråer

Inspelningar från rättegångar, till exempel vittnesförhör, är ett utmärkt verktyg i advokatsarbetet om de transkriberas i lättillgänglig textform.

Det lönar sig att låta en pålitlig samarbetspartner transkribera det konfidentiella och sekretessbelagda rättegångsmaterialet. På det sättet blir ditt advokatsarbete effektivare och snabbare för det är lätt att återkomma till materialet i textform.

Kunder

Företag

När ett företag förser sina filmer i olika portaler med undertexter, blir inspelningarna lättillgängliga och tydliga. Textning blir allt vanligare i och med ökad mobil användning eftersom filmer ofta ses utan ljud till exempel i kontorslandskap eller kollektivtrafiken. Vi textar en bredd av olika filmer för både företagsintern och -extern kommunikation. 

Alla investerare har inte alltid möjlighet att se streamade live-sändningar av infomöten. Därför förbättras tillgången till information genom publicerade transkriptioner i efterhand på webbplatsen, vilket gagnar alla bolagets intressentgrupper. Transkriptioner av infomöten görs i allmänhet som allmänspråklig transkription, dvs. på skriftspråk, eftersom de är tydliga och lätta att ta till sig innehållsmässigt. I dessa transkriptioner skiljer man talarna åt genom för- och efternamn.

Det är lätt att upprepade gånger gå tillbaka till material i textform och sökfunktioner i dokument som finns i textform förbättrar informationssökningen.

 

Vi är en affärsjuridisk byrå och har ett tiotal gånger använt oss utav Spoken när vi behövt få inspelningar transkriberade. Inspelningarna har mestadels varit rätt svårhörda ljudupptagningar från skiljeförfaranden eller andra mötessammanhang, vilket Spoken trots det löst mycket bra i sin transkribering.  

Clara Hallgren, Chief Operating Officer, JKN Advokat

Referenser

Våra nöjda kunder

Matias Höglund

Sakkunnig
Arbetshälsoinstitutet

Vi har beställt undertextningar från Spoken i några år redan. Samarbetet har fungerat bra. Det har visat sig vara smidigt att beställa textning via portalen och beställningarna har kommit mycket snabbt.

Clara Hallgren

Chief Operating Officer
JKN Advokat

Vi är en affärsjuridisk byrå och har ett tiotal gånger använt oss utav Spoken när vi behövt få inspelningar transkriberade. Inspelningarna har mestadels varit rätt svårhörda ljudupptagningar från skiljeförfaranden eller andra mötessammanhang, vilket Spoken trots det löst mycket bra i sin transkribering.  

Heikki Räisänen

Videoproducent
Ræven Visual

Precisionsnivån i transkriberingen har alltid varit precis rätt; tidskodning vid sidan av texten gör det lättare att hitta rätt ställe på redigeringsbordet och priset är minst sagt rimligt. En tjänst som spar tid och pengar. 

Kund

Forskardoktor
Helsingfors universitet

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Charlotte Mcinnes

Projektledare
Norska nationalmuseet

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Ingibjorg Jonasdottir

Projektledare
ALLEMED

Vi använde oss av Spokens tjänster i samband med ALLEMED-konferensen 2023! Vi behövde undertexter för inspelningen av en heldagskonferens. Vi var mycket nöjda med Spoken! Vi fick ett bra pris, bra uppföljning och snabb service. Vi rekommenderar att ni kollar in Spokens tjänster!