Språkgranskning

Vi gör språkgranskningar av bland annat vetenskapligaundersökningar och texter som rör affärslivet. Dessutomgör vi språkgranskningar i situationer där språket inte ärskribentens modersmål.

”Snabbt, vänligt, hög kvalitet!”

Tusentals nöjda kunder

En stor aktör

Som en av de största aktörerna i Sverige och Finland har vimöjlighet att ta oss an jobb av alla storlekar ochomfattningar.

Språk

Vi erbjuder språkgranskningstjänster på svenska, finska och engelska.

Korrekturläsare

Våra korrekturläsare är professionella språkbrukare

Material

För att försäkra er om bästa tänkbara resultat önskar vi att nihar möjlighet att skicka oss ert material i Word-format.

i

Färdig text

Granskningen innebär att du får tillbaka din text med kommentarer och korrigeringar som är lätta att hitta och att förstå.

Prissättning

Vår korrekturläsningstjänst har ett pris baserat på antalet ord.

Vår språkgranskningstjänst

I språkgranskning går vi igenom följande:

  • Artiklar och prepositioner
  • Grammatik
  • Rättstavning
  • Skiljetecken
  • Satsstruktur (korrigeringsförslag för att förbättra struktur och tempo)

Som tilläggstjänst
kan vi bearbeta din text även innehållsmässigt. Närtexten bearbetas innehållsmässigt görs den lättare att ögna igenom. På såsätt försäkrar man att det väsentligaste i ditt budskap förmedlas till läsarenutan oklarheter. Den innehållsmässiga bearbetningen passar t.ex. texterskrivna för kommersiella syften, såsom broschyr- och reklamtexter samttexter för webbsidor.

Vår korrekturläsning tillgodoser följande behov

Jag är studerande eller forskare

Vår tjänst täcker språkgranskning av artiklar,doktorsavhandlingar, pro gradu-avhandlingar, diplomarbeten och
olika forskningsrapporter.

Texten är inte på mitt modersmål

Om texten är skriven på något annat språk än skribentensmodersmål lönar det sig ofta att få den språkgranskad.

Jag arbetar inom affärslivet

Olika memorialer, rapporter, manualer, marknadsföringsmaterial,innehåll för webbsidor, pressmeddelanden och andra dokumentkan behöva språkgranskas.

Jag har personligt material

Med hjälp av vår tjänst kan ditt personliga material, såsom ansökningsbrev, CV eller viktiga e-postmeddelanden språkgranskas.

Vi är redo för dittprojekt! Låt oss börja omedelbart.

Våra nöjda kunder

"Jag är överlag mycket nöjd med tjänsten och resultatet. Jag har redan rekommenderat er tjänst till andra."

"Mycket bra upplevelse för oss - och snabb leverans !!"

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt. :)”

"Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!"