Allt för att du ska kunna koncentrera dig på det väsentliga.

Några av våra kunder:

Högkvalitativ transkriberingstjänst

Allt för att du ska kunna koncentrera dig på det väsentliga.

|

Transkribering

Spoken utför transkribering bl.a. för forskare vid universitet och juridisk transkribering för advokatbyråer.

Språkgranskning

Vi gör språkgranskningar av bl.a. vetenskapliga undersökningar och texter som rör affärslivet.

Nöjdhetsgaranti 100 %

Vi ger 100 % nöjdhetsgaranti på alla våra arbeten! För oss är det livsviktigt att vårt arbete håller en hög kvalitet.

Snabb leverans

Vi färdigställer 10 timmar material redan inom 3 dagar.

Personalen

Vår professionella personal inkluderar såväl översättare och språkvetare som experter på kommunikation.

Finland och Sverige

Vi betjänar våra kunder landsomfattande i Sverige och i Finland.

Experter

Levererade projekt

Transkriberade ljudtimmer

Nöjda kunder

Så här fungerar det

Be om en offert

Be om en offert på här.
h

Offert

Du får en offert per e-post inom 24 timmar räknat från den tidpunkt då du skickade iväg din begäran.

Materialleverans

Ladda upp materialet på webbsidan säkert och konfidentiellt.
N

Klar gjort projekt

Du får det färdiga materialet i Microsoft Word filformat.

Förtroende

Alla projekt vi gör är konfidentiella och sekretessbelagda.

Som en bilaga till offerten får du våra avtalsvillkor där förtroligheten är grundligt definierad. Med oss kan du vara säker på att känslig information i materialet inte sprids vidare.

Nöjdhetsgaranti

Vi ger 100 % nöjdhetsgaranti på alla våra arbeten!

För oss är det livsviktigt att vårt arbete håller en hög kvalitet. Det är viktigt att våra kunder är nöjda, på så sätt hålls kvaliteten alltid på topp. Därför vill vi ge dig en fullständig nöjdhetsgaranti!

Om arbetskvaliteten av någon anledning inte motsvarar dina förväntningar så behöver du inte betala någonting.

Praktiska tips för framgång i intervjusituationer

Våra nöjda kunder

 

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt.”

Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!

Blog

Intervjutyper

Intervjun indelas allmänt i tre olika typer enligt sättet frågorna ställs på: strukturerad, halvstrukturerad och öppen intervju. Var och en av dessa har sina egna lämpliga användningsområden, -situationer och begränsningar. STRUKTURERAD INTERVJU Under en strukturerad...

Förberedelse av undersökningsintervjun

Att göra en bra intervju lär man sig bara genom att göra intervjuer, men bra planering och att läsa intervjuguider är till nytta. Här är några tips som det är bra att komma ihåg när man förbereder en undersökningsintervju. INNAN INTERVJUN Att få tag i...

Utformandet av undersökningsfrågor

Det kan sägas att när avgränsningen av intervjufrågorna är väl genomförd blir också undersökningen bra. Att avgränsa undersökningsfrågan från andra undersökningsämnen är en av undersökningens mest utmanande skeden, eftersom den ska inbegripa hela iden med...

Adress

Östersjögatan 5
00180 Helsingfors


Telefon

+358 50 339 2407


E-post

asiakaspalvelu@spoken.fi
Privacy

Copyright 2019 – Spoken AB