En transkriberingsvänlig intervju

av jan 15, 2020

En inspelning av bra kvalitet underlättar transkriberarens arbete och garanterar en mer pålitlig transkribering. Med tanke på undersökningen skulle det dessutom vara synd om material går förlorat bara för att man inte hör vad den intervjuade säger på grund av att mikrofonen placerats dåligt eller det är oväsen i bakgrunden. Här kommer några tips till inspelningen och intervjusituationen.

 

Välutrustad: Mikrofon och diktafon

När man spelar in en intervju ska man absolut använda en extern mikrofon och inte exempelvis mobilens eller videokamerans interna mikrofon. Nackdelen med den interna mikrofonen är sämre ljudkvalitet och att den spelar in ljud som orsakas av hanteringen av enheten. Det är också en bra idé att använda en separat diktafon. Zoom, Olympus, Sony och Marantz är kända för att tillverka diktafoner av bra kvalitet och priserna ligger på ca 150 euro och uppåt. Genom att använda mikrofon och diktafon når man en bra ljudkvalitet. Det är också bra om mikrofonen har ett eget stativ. Placera mikrofonen så att den intervjuades röst hörs bra.

 

Mer information om olika lagringsmedier hittar du här.

 

Minimera störningar och ekon

Vi människor är bra på att utestänga störande bakgrundsljud när vi samtalar med någon, men på upptagningen hörs all slags sus, brus och surr alltför tydligt. Gör alltså upptagningen i ett tyst rum där det inte finns ljud i bakgrunden – alltså inte exempelvis på ett kafé. Undvik att spela in utomhus, men om det är nödvändigt, så skydda åtminstone mikrofonen ordentligt från blåst. Stäng fönster så att trafikbuller inte hörs inomhus. Datorns fläkt eller luftkonditioneringen kan surra överraskande högt, så stäng av apparaterna i rummet och sitt inte under luftkonditioneringsrören. Om du bjuder den intervjuade på kaffe är det bättre att dricka kaffet först, så att klirret och slamret från kopparna på bordet inte dränker rösterna. Under intervjun är det bäst att talarna inte håller något i händerna som prasslar eller rasslar (t.ex. plastpåse, papper).

 

En bra intervjumiljö har mjuka ytor. Om mikrofonen är på bordet är det en bra idé att ha en duk under som dämpar ekon. Dessutom är det bra att ha något mjukt under mikrofonen, mellan mikrofonen och bordsytan, som dämpar vibrationer.

 

Låt den som intervjuas prata

I samtal visar vi vårt engagemang med gester och små ord som ”jaha” och ”ja visst” samt hummande som ”hm”. Det är jobbigt för transkriberaren om hen måste gräva fram den intervjuades tal bakom intervjuarens engagemang. Därför är det bra att för det första placera mikrofonen så att den intervjuades tal hörs tydligare än intervjuarens och för det andra att lära sig att genom exempelvis nickningar och ögonkontakt visa att man lyssnar.

 

Att spela in samtal

Ovan nämnda anvisningar gäller framför allt en situation där intervjuaren och den som intervjuas befinner sig i samma utrymme. Om du gör en intervju på distans med smartphone eller via Skype, använd då ett program som spelar in samtalet i stället för att bara placera en mikrofon bredvid högtalaren.

 

Program för att spela in Skype-samtal hittar du här.