Transkribering med skicklighet

 

 

”Snabbt, vänligt, hög kvalitet!”

Tusentals nöjda kunder

Vår transkriberingstjänst

Transkribering innebär att man skriver talat ljud- eller videomaterial, till exempel en inspelning av en intervju, till en skriftlig form. Transkribering kräver tid och precision.

En stor aktör

Som en av de största aktörerna i Sverige har vi möjlighet att ta oss an jobb av alla storlekar och omfattningar.

Transkriberingsspråk

Vi transkriberar på svenska, engelska, finska, danska, norska och tyska.

Transkriberingsnivåerna

Vi kan transkribera din text till talspråk (bastranskribering), standardspråk (allmänspråklig) eller exakt.

Material

Materialet som transkriberas kan såväl vara en ljud- som en videoinspelning. Vi tar emot många olika filformat.

Färdigskriven transkribering

Vi levererar transkriberingar som en word-fil (.docx) men även andra format är tillgängliga.

Prissättning

Transkriberingens pris är baserat på det inspelade materialets längd och transkriberingsnivå.

Transkriberingsnivåerna

I vissa undersökningar är det väsentliga vad den som intervjuas säger, i andra hur det sägs. För dessa olika mål lämpar sig olika transkriberingsalternativ.

Spoken har specialiserat sig på transkriberingsnivåerna här nedan. Om dessa nivåer inte motsvarar dina krav, ta kontakt med oss så kan vi diskutera vilka möjligheter det finns för ditt projekt.

Bastranskribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Vid bastranskribering skrivs det inspelade materialet ut på talspråk. Utfyllnadsord (t.ex. hummanden och upprepningar) skrivs inte ut. Inte heller instämmande läten från intervjuaren eller irrelevant diskussion.

Bastranskribering är den vanligaste transkriberingsnivån och den utnyttjas allmänt inom många olika vetenskapsgrenar.

Exempel:

Tror jag vill inte undvika det.

Exakt transkribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Vid exakt transkribering skrivs ljudet på talspråk, precis som vid bastranskribering, men på denna transkriberingsnivå skrivs också utfyllnadsorden ut. Alltså nedtecknas också instämmande ljud från intervjuaren, upprepningar och avbrutna ord.

Exakt transkribering använder man sig av när man noggrant vill undersöka tal och interaktion.

Exempel:

[skrattar]… Tror jag vill alltså inte undvika det.

Allmänspråklig transkribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Vid allmänspråklig transkribering korrigeras språket till standardspråk och utfyllnadsorden utelämnas, vilket gör texten mer formell. Texten rättas enligt grammatiska regler och ordformen görs språkriktig. Slangord eller ordföljd ändras inte.

Denna transkriberingsnivå utnyttjas i synnerhet vid transkribering av tal, föreläsningar och mötesförhandlingar.

Exempel:

Jag tror jag inte vill undvika det.

Översättning av transkribering

I översatt transkribering transkriberas talat material i video- eller ljudfil till text, och översätts sedan till ett annat språk. Vi gör översatta transkriberingar från engelska till svenska, och från svenska till engelska.

Översatta transkriberingar kräver mer ansträngning, därför är priset på översatt transkribering högre. Priset av översatt transkribering definieras individuellt baserat på projekt.

Forskning och intervjuer

Intervjun är en av de vanligaste metoderna för att samla in material vid akademisk forskning och transkriberingen spelar en viktig roll när intervjumaterialet analyseras. Det är besvärligt att dra slutsatser när man går igenom en bandad intervju; därför använder man i allmänhet sig av transkribering.

Med transkriberat material är det lättare att få en överblick och samtidigt möjliggörs elektroniska sökfunktioner, när man behöver hitta ett visst avsnitt i texten.

Transkriberingens pris

Transkriberingens pris är baserat på det inspelade materialets längd och är därför mycket transparent. Den som beställer uppdraget vet alltså exakt vad slutpriset för transkriberingen kommer att bli.

Transkriberingens pris varierar beroende av transkriberingsnivå och antalet talare. Exakta pris för just ditt projekt får du genom att be om en offert.

Vi är redo för ditt projekt! Låt oss börja direkt.

Våra nöjda kunder

"Jag är överlag mycket nöjd med tjänsten och resultatet. Jag har redan rekommenderat er tjänst till andra."

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

"Snabba svar och bra resultat"

Erika Karlsson, projektledare, Fluid

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt. :)”

"Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!"

"Mycket bra upplevelse för oss - och snabb leverans!!"

"Allt flöt på väldigt bra och snabbt. Vi är mycket nöjda."

"Snabb och effektiv leverans. Lätt att skicka filer. Bra återkoppling ang problem."

"Bra service, snabbt och oftast helt rätt (även om det kan vara svåra områden med medicinska termer och svårt att höra vad personerna säger). Jag rekommenderar varmt Spoken!"

"Jag är så nöjd, oftast väldigt snabba leveranser och väldigt sällan det är något fel. Om fel, så är åtgärdas felet supersnabbt. Och alltid med ett trevligt bemötande."