Spoken

Professionell transkriberingstjänst – precision vid varje ord

Vi på Spoken erbjuder en professionell lösning till alla dina transkriberingsbehov. Oavsett om det är intervjuer, möten, juridiskt material eller poddar du vill ha i skriftlig form ser vårt team till att du får din ljudfil i textform snabbt och felfritt.

Vi förstår hur viktigt det är att varje ord och nyans blir precis rätt, och därför använder vi oss av de bästa teknologierna i kombination med professionell kompetens.

Tusentals nöjda kunder

Varför Spoken?

Tre anledningar till att använda vår transkriberingstjänst

1

Exakta transkriberingar gjorda av professionella medarbetare

Varje ord transkriberas med precision vilket garanterar ett felfritt innehåll. Om ni föredrar kostnadseffektivitet framför noggrannhet erbjuder vi även AI-genererade transkriberingar. Läs mer om våra taligenkänningsbaserade transkriberingstjänster här.

2

Vi har alltid snabb service

Vår snabba leveranstid garanterar att dina dokument är färdiga precis när du behöver dem.

3

Konfidentialitet och dataskydd

Vi följer en strikt dataskydds- och integritetsskyddspolicy, så dina data är garanterat i trygga händer.

Jag jobbar som konsult inom kundupplevelseutveckling och gör ofta kundintervjuer av djupintervjukaraktär. Då är det viktigt att allt som kunden sagt kommer med och kan analyseras för att det ska bli ett optimalt resultat. Jag har använt Spokens tjänster i drygt tre år och har varit nöjd med kvaliteten av transkriptionerna och det smidiga samarbetet. Kundportalen fungerar väl, och där ser man alltid hur transkriberingen av ens intervjuer framskrider och vad det kommer att kosta.

TARJA LÄHDEMÄKI, FÖRETAGARE & CUSTOMER ADVOCATE, VALUE INSIGHTS

Pris

Prissättningen av våra transkriberingstjänster

Prissättningen av våra transkriberingstjänster är helt transparent, för den bygger på ljudfilens längd. Priset varierar beroende på transkriberingstyp och antalet talare. Be om en offert för att få ett exakt pris på ditt projekt eller titta på prislistan på vår webbsida.

Vanliga frågor

Kvalitetskontroll, filformat och snabb service – Svar på de vanligaste frågorna

Hur snabbt kan jag få den transkriberade texten?

I vanliga fall levererar vi de färdiga transkriptionerna inom ett par dagar. I brådskande fall erbjuder vi expressleverans till nästa vardag.

Vilka ljudfiler kan ni hantera?

Vi kan hantera de flesta ljudfilsformat, inklusive MP3, WAV och AAC.

Hur garanterar ni kvaliteten på transkriptionen?

Vi använder både avancerade program och professionella transkriberare för att garantera en högklassig transkription.

Vad ska jag göra om jag vill att något ska ändras i den färdiga transkriptionen?

Om något behöver rättas till eller ändras i texten skickar vi dig en reviderad version utan extra kostnad så snart som möjligt. Dessutom lämnar vi en 100-procentig nöjdhetsgaranti.

Användningsområden

Olika användningsområden för transkriptioner

Transkribering av forskningsmaterial

Intervjuer är en av de vanligaste materialinsamlingsmetoderna i akademisk forskning, och transkribering spelar en central roll i analysen av intervjumaterialet. Det är besvärligt att gå igenom intervjun och göra observationer utifrån en inspelning, och därför brukar inspelningar transkriberas.

Transkriberat material är lättare att ögna igenom, och det gör det också möjligt att använda elektroniska sökfunktioner när man vill hitta ett visst ställe i texten.

Juridisk transkribering

Inspelningar från rättegångar, till exempel vittnesförhör, är ett utmärkt verktyg i advokatsarbetet om de transkriberas i lättillgänglig textform.

Det är bra att låta en pålitlig samarbetspartner transkribera det konfidentiella och sekretessbelagda rättegångsmaterialet. På det sättet blir ditt advokatsarbete effektivare och snabbare, för det är lätt att återvända till materialet i skriftlig form.

Textmotsvarigheter

Tillgänglighetsdirektivet ställer krav på det ljud- och videomaterial som offentliga aktörer publicerar. Till alla inspelningar som publiceras i ljudform, till exempel poddar, ska en textmotsvarighet läggas upp inom 14 dagar efter att materialet publicerats.

En textmotsvarighet är oftast en transkription av inspelningen som läggs upp direkt på webbsidan eller som en bifogad PDF-fil. Textmotsvarigheter transkriberas oftast som allmänspråkliga transkriptioner.

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Forskardoktor, Helsingfors universitet

Transkriberingsnivå

Vilken transkriberingsnivå är bäst för dig?

I vissa undersökningar är det väsentliga vad den som intervjuas säger och i andra hur hen säger det. Till olika syften behövs olika transkriberingsalternativ.

Spoken har specialiserat sig på de transkriberingsnivåer som presenteras nedan. Om dessa nivåer inte uppfyller dina krav, ta kontakt med oss, så kan vi titta på vilka möjligheter det finns för att genomföra ditt projekt.

Om du är osäker på vilken transkriberingsnivå som är bäst för dig, brukar bastranskribering vara ett bra val. Vi hjälper dig gärna med att välja rätt transkriberingsnivå.

Bastranskribering

Vid bastranskribering fokuserar vi på det centrala innehållet av det som sägs. Vi bortser från utfyllnadsord, ljud och upprepningar och fokuserar på det relevanta innehållet.

Användningsområden

Ett populärt val för akademiska undersökningar, intervjuer och möten där tyngdpunkten ligger på att återge det centrala innehållet i samtalet.

Exempel

”Vi nådde vårt mål enligt planen.”

Exakt transkribering

Den här transkriberingstypen inkluderar allt som hörs, inklusive utfyllnadsorden och ljuden. Den ger en exakt och detaljerad beskrivning av samtalet.

Användningsområden

Exakt transkribering används när man vill granska innehållet och interaktionen i samtalet närmare.

Exempel

”Ja… [skrattar till] Vi nådde ju våra mål, enligt planen, liksom.”

Allmänspråklig transkribering

Vid allmänspråklig transkribering anpassas talet till skriftspråket genom att utelämna informella uttryck och utfyllnadsord och genom att förbättra den grammatiska strukturen.

Användningsområden

Utmärkt i mer formella sammanhang, till exempel i myndighetsdokument och -publikationer som kräver ett mer formellt och tydligt språk. Allmänspråklig transkribering används också i textmotsvarigheter till podcaster.

Exempel

”Vi har nått våra mål som planerat.”

Översatt transkription

Vid översatt transkription transkriberar vi inspelningen och översätter den till ett annat språk. Denna tjänst är en kombination av kompetensområdena transkribering och översättning.

Användningsområden

En viktig tjänst i flerspråkiga projekt och i situationer där intervjuerna har gjorts på ett annat språk än dokumentet ska skrivas på.

Varje transkriberingsnivå är avsedd för att svara mot olika behov och syften vilket garanterar att du får en produkt som är bäst för just dig.

Process

Hur går köpet av tjänsten till?

1

Be om en offert. Du kan lätt be om en offert här.

2

Du får en offert från oss till din e-post inom 24 timmar efter att du skickat din anbudsförfrågan.

3

Ku kan skicka materialet till oss på vår webbsida på ett enkelt och datasäkert sätt.

4

Vi skickar en länk till det färdiga arbetet till din e-post och ditt kundkonto.

Handläggningstid

Standard leverans

Tidsplanen för slutförande beror på vår projektstatus. Vi bekräftar alltid leveranstiden i erbjudandet.

Expressleverans

Med expressleverans får du det färdiga verket nästa arbetsdag efter att materialet skickats.

Läs mer

Expressleverans: Standardpris + 100 %. Läs mer på vår FAQ-sida under Material – Expressleverans.

Är du redan vår kund? Skicka filerna till oss direkt via inlämningsformuläret utan offertförfrågan!

Referenser

Våra nöjda kunder

Matias Höglund

Sakkunnig
Arbetshälsoinstitutet

Vi har beställt undertextningar från Spoken i några år redan. Samarbetet har fungerat bra. Det har visat sig vara smidigt att beställa textning via portalen och beställningarna har kommit mycket snabbt.

Clara Hallgren

Chief Operating Officer
JKN Advokat

Vi är en affärsjuridisk byrå och har ett tiotal gånger använt oss utav Spoken när vi behövt få inspelningar transkriberade. Inspelningarna har mestadels varit rätt svårhörda ljudupptagningar från skiljeförfaranden eller andra mötessammanhang, vilket Spoken trots det löst mycket bra i sin transkribering.  

Heikki Räisänen

Videoproducent
Ræven Visual

Precisionsnivån i transkriberingen har alltid varit precis rätt; tidskodning vid sidan av texten gör det lättare att hitta rätt ställe på redigeringsbordet och priset är minst sagt rimligt. En tjänst som spar tid och pengar. 

Kund

Forskardoktor
Helsingfors universitet

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Charlotte Mcinnes

Projektledare
Norska nationalmuseet

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Ingibjorg Jonasdottir

Projektledare
ALLEMED

Vi använde oss av Spokens tjänster i samband med ALLEMED-konferensen 2023! Vi behövde undertexter för inspelningen av en heldagskonferens. Vi var mycket nöjda med Spoken! Vi fick ett bra pris, bra uppföljning och snabb service. Vi rekommenderar att ni kollar in Spokens tjänster!  

Be om en offert

Skicka oss en anbudsbegäran, så får du veta vad ditt transkriberingsprojekt kostar

Om du behöver en högklassig transkriberingstjänst kan du be om en offert genom den här länken.

Gå gärna in och titta också på våra andra tjänster kring språk och översättning. Hos oss får du undertextnings– och översättningstjänster.

Är det något du undrar över? Gå in och läs Vanliga frågor eller ta kontakt med oss.