Spoken

Öka tillgängligheten och synligheten av dina filmer och videor med hjälp av högklassiga undertexter

Vill du se till att dina filmer och videor får en så bred publik som möjligt eller uppfyller de nödvändiga kriterierna för tillgänglighet?

Hos oss får du garanterat högklassiga undertexter, om det så gäller översatta undertexter till en marknadsföringsfilm eller undertexter till ett webbinarium som ska uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet. När din film har högklassiga undertexter är det lättare att läsa dem vilket gör att den som tittar förstår innehållet bättre.

Varför Spoken?

Tre anledningar till att använda Spokens textningstjänster

1

Du får garanterat högklassiga undertexter som är gjorda av en människa.

Vi en lämnar en 100-procentig nöjdhetsgaranti på vårt arbete, för vi vill att dina undertexter blir precis som du behöver ha dem. Om ni föredrar kostnadseffektivitet framför noggrannhet erbjuder vi även AI-genererade undertexter. Läs mer om vår taligenkänningsbaserade undertextningstjänst här.

2

Hos oss får du alltid snabb service.

Du får en offert inom 24 timmar efter att du begärt en offert. Beroende på videons längd tar leveransen några dagar, och du kan också få en expressleverans om du vill. Då kan du få dina undertexter redan nästa vardag.

3

Det är enkelt att använda vår tjänst.

Du behöver inte logga in för att skicka din videofil till oss. I stället kan du lämna in den genom att dra och släppa filen på inlämningsformuläret. 

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Charlotte Mcinnes, Projektledare, Norska nationalmuseet

Matias Höglund

Sakkunnig
Arbetshälsoinstitutet

Vi har beställt undertextningar från Spoken i några år redan. Samarbetet har fungerat bra. Det har visat sig vara smidigt att beställa textning via portalen och beställningarna har kommit mycket snabbt.

Clara Hallgren

Chief Operating Officer
JKN Advokat

Vi är en affärsjuridisk byrå och har ett tiotal gånger använt oss utav Spoken när vi behövt få inspelningar transkriberade. Inspelningarna har mestadels varit rätt svårhörda ljudupptagningar från skiljeförfaranden eller andra mötessammanhang, vilket Spoken trots det löst mycket bra i sin transkribering.  

Heikki Räisänen

Videoproducent
Ræven Visual

Precisionsnivån i transkriberingen har alltid varit precis rätt; tidskodning vid sidan av texten gör det lättare att hitta rätt ställe på redigeringsbordet och priset är minst sagt rimligt. En tjänst som spar tid och pengar. 

Kund

Forskardoktor
Helsingfors universitet

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Charlotte Mcinnes

Projektledare
Norska nationalmuseet

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Ingibjorg Jonasdottir

Projektledare
ALLEMED

Vi använde oss av Spokens tjänster i samband med ALLEMED-konferensen 2023! Vi behövde undertexter för inspelningen av en heldagskonferens. Vi var mycket nöjda med Spoken! Vi fick ett bra pris, bra uppföljning och snabb service. Vi rekommenderar att ni kollar in Spokens tjänster!  

Outsourcing

Varför är det värt att outsourca undertextningsarbetet?

Att outsourca undertextningsarbetet är ofta ett billigare alternativ än att göra det själv. Då ökar varje film som ni textar själva den totala kostnaden för filmerna jämfört med att ni köper tjänsten av oss.

Ni sparar tid när ni outsourcar undertextningsarbetet. I stället för att undertexta kan ni förbereda er för er nästa filmproduktion medan vi textar er föregående film.

När ni använder er av en extern tjänst behöver ni inte ha kompetens i flera olika språk eller kunskap om hur tillgängliga undertexter görs.

Vanliga frågor

Konkurrenskraftiga priser, högklassiga undertexter och snabb service – Svar på de vanligaste bekymren

Jag vill inte betala för mycket för textning i onödan.

Våra priser är ytterst konkurrenskraftiga, så du kan lita på att du får högklassiga undertexter till ett förmånligt pris hos oss. Vi har inget minimipris vilket sänker speciellt priset på korta filmer. Du kan läsa mer om vår prissättning här!

Kan jag lita på att jag får högklassiga undertexter?

Vår 100-procentiga nöjdhetsgaranti garanterar att undertexterna alltid lever upp till dina kvalitetskrav och att du kan lita på att vi gör högklassiga undertexter. Våra undertexter görs av människor vilket garanterar en noggrann kvalitetskontroll.

Jag är rädd för att jag inte får tillräckligt snabb service.

Vi svarar alltid på din anbudsbegäran inom 24 timmar, så du behöver inte vänta på vår offert i onödan. Dessutom levererar vi undertexter till en 60 minuter lång film på några dagar. Om du behöver en ännu snabbare leverans, erbjuder vi även expressleverans.

Innehåll

Vad omfattar vår textningstjänst?

Mångsidiga undertexter

Vi gör både vanliga och tillgängliga undertexter till bland annat marknadsförings- och utbildningsvideor, filmer och serier, möten och webbinarier samt vloggar och poddar.

Långa och korta undertexter

Du kan använda vår tjänst oavsett om din video är ett par minuter eller flera timmar lång. Vår prissättning bygger på videons längd och det önskade språket, så du betalar bara för det som vi gör åt dig.

Professionellt arbete

Vi har kunder inom flera olika sektorer, allt från filmproduktionsbolag till städer och kommuner, så du får undertexter som gjorts med gedigen kompetens.

Process

Hur går köpet av tjänsten till?

1

Be om en offert. Du kan lätt be om en offert här.

2

Du får en offert från oss till din e-post inom 24 timmar efter att du skickat din anbudsförfrågan.

3

Ku kan skicka materialet till oss på vår webbsida på ett enkelt och datasäkert sätt.

4

Vi skickar en länk till det färdiga arbetet till din e-post och ditt kundkonto.

När du skickar in en fil till oss, se till att den är en video som kan laddas ner. Vi levererar de färdiga undertexterna i SRT (.srt)-, WebVTT (.vtt)- eller MP4 (.mp4)-format. Du får SRT- och VTT-formaten automatiskt, men om du önskar få undertexterna i MP4-format ska du ange det när du skickar in dina filer. Du får undertexterna i alla format utan prispåslag.

SRT är det vanligaste formatet.

VTT är det bästa formatet för till exempel YouTube med tanke på formateringar.

MP4-formatet (inbrända undertexter) används när det inte är möjligt att använda en separat undertextfil.

Handläggningstid

Standard leverans

Tidsplanen för slutförande beror på vår projektstatus. Vi bekräftar alltid leveranstiden i erbjudandet.

Expressleverans

Med expressleverans får du det färdiga verket nästa arbetsdag efter att materialet skickats.

Läs mer

Expressleverans: Standardpris + 100 %. Läs mer på vår FAQ-sida under Material – Expressleverans.

Är du redan vår kund? Skicka filerna till oss direkt via inlämningsformuläret utan offertförfrågan!

Planering av textning

Tänk på detta när du planerar textning

Undertexter är en viktig del av hela videon, och deras innehåll påverkas särskilt av målgruppen för undertexterna. Offentliga organisationer behöver oftast tillgängliga undertexter medan till exempel marknadsföringsvideor brukar textas som vanlig textning, antingen översatt eller på samma språk.

När du börjar fundera på textning är det bra att tänka på följande:

Språk

Välj alltid språket utifrån målgruppen. Tillgängliga undertexter görs oftast på samma språk. Översatta undertexter gör vi på svenska, engelska, finska, norska, danska, tyska, ryska, holländska och estniska.

Typ

Vanlig textning är den vanligaste undertextningstypen där tal och dialog textas. I tillgänglig textning textas dessutom ljudlandskapet såsom bakgrundsljud. Våra tillgängliga undertexter uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet och lagen om digitala tjänster.

Tal

Talet kan textas antingen skriftspråkligt eller talspråkligt. Skriftspråkliga undertexter används ofta i formella filmer såsom utbildnings- och marknadsföringsvideor medan talspråkliga undertexter brukar användas i mer informella videor såsom tv-program.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar oss som en offentlig aktör att texta våra videor, och detta krav främjar allas vår jämlikhet. Det har varit glädjande att se att undertexterna inte bara har gjorts enligt kraven i lagen utan också så att läsbarheten är bättre. Servicen är snabb och vänlig. Vi är väldigt nöjda.

Kund, Offentlig organisation

Tillgänglighetsdirektivet

När ska en video ha undertexter som lever upp till tillgänglighetsdirektivet?

Vi gör dina tillgängliga undertexter i enlighet med tillgänglighetsdirektivet och tar hänsyn till lagstiftningen och de krav som den ställer. Om det är oklart för dig vad tillgänglighetsdirektivet och lagen om digitala tjänster omfattar kan du läsa mer om dem nedan.

Lagstiftning

Lagen om digitala tjänster och tillgänglighetsdirektivet gäller alla offentliga organisationer.

Enligt lagen och direktivet ska organisationer erbjuda undertexter och/eller textmotsvarigheter till video- och ljudinnehållet på sin webbsida. Om innehållet i videon och/eller ljudfilen annars framgår på webbsidan behövs inga undertexter.

Den praktiska tillämpningen av lagen om digitala tjänster och tillgänglighetsdirektivet bygger på WCAG 2.1., Web Content Accessibility Guidelines -riktlinjerna, som lägger grunden för tillgänglighetskraven i många länders lagstiftning.

Enligt kraven ska allt relevant innehåll i en video eller en ljudfil finnas tillgängligt i skriftlig form. En video ska alltså textas på det språk som talas i den.

Be om en offert

Skicka oss en anbudsbegäran, så textar vi din video enligt just dina behov

Om du behöver högklassiga undertexter och vill få dem smidigt kan du be om en offert genom den här länken.

Gå gärna in och titta också på våra språk- och översättningstjänster. Hos oss får du transkriberings– och översättningstjänster.

Är det något du undrar över? Gå in och läs Vanliga frågor eller kontakta oss.