Utformandet av undersökningsfrågor

Utformandet av undersökningsfrågor

Det kan sägas att när avgränsningen av intervjufrågorna är väl genomförd blir också undersökningen bra. Att avgränsa undersökningsfrågan från andra undersökningsämnen är en av undersökningens mest utmanande skeden, eftersom den ska inbegripa hela iden med...