Varför och var behövs undertexter?

av dec 14, 2023

Undertexter för TV-program

Till att börja med bygger i vissa fall behovet av undertexter för TV-program på lagen. Lagen om att göra programvara tillgänglig för syn- och hörselskadade säger:

Ljud- och undertexttjänsten måste vara ansluten till den public service-programvara som avses i lagen om SVT. Ljud- och undertexttjänsten ska också vara kopplad till programvara som betjänar flera olika målgrupper och som sänds under en nationell mjukvarulicens.

TV-program på majoritet–och nationella minoritetsspråk är med andra ord textade. Undertexter gynnar till exempel personer med hörselnedsättning, som också kan se program.

Tillgänglighetsdirektivet

Enligt EU:s nya tillgänglighetsdirektiv, som träder i kraft hösten 2020, måste videor som publiceras av offentliga tjänster ha undertexter för att informationen i videorna ska kunna föras vidare till alla typer av tittare. Enligt webbplatsen för tillgänglighetsdirektivet kan upp till 15 % av människor världen över inte använda onlinetjänster eftersom de inte är korrekt utformade. Undertextning av videor hjälper till att lösa det här problemet. Undertexter enligt tillgänglighetsdirektivet måste innehålla allt relevant innehåll som talas, det vill säga det måste återspegla högtalaren och väsentliga ljud, såsom bakgrundsmusik eller annan ljudvärld. Undertexter måste vara på samma språk som innehållet.

Lättare undertextningskrav

Det finns lättare undertexter där kraven inte är så höga. Sådana undertexter hjälper till exempel människor att lära sig svenska, eftersom läsning vid sidan av lyssnandet gör det lättare att förstå, följa programmet och lära sig. Texten gör talet tydligare. Till exempel är det lättare för en invandrare som kommit till den svenska kulturen att anpassa sig om de kan följa media med undertexter, till exempel för att se viktiga eller aktuella nyheter eller lära känna kulturen genom svenska tv-serier.

För det tredje låter textningsprogram dig också titta på TV utan ljud.Eftersom det nu går att se program eller filmer överallt är det trevligt att kunna se ett program i offentliga utrymmen utan att störa andra med ljud när man kan se program med undertexter. Till exempel, när du reser med kollektivtrafiken, går resan smidigt medan du tittar på ett program, eller att titta på företagets webbsändningar på en affärsresa är en användbar användning av tid.

Slutligen har undertexter stor betydelse i den svenska kulturen, eftersom andelen utländska program och filmer är stor. I Sverige används traditionellt textning istället för dubbning. Programutbudet har ökat med nya tv-kanaler, och därför behövs fler undertexter. Visst är det expansivt att kunna se utländska filmer och program trots att man inte kan språket? Till exempel skulle den koreanska filmen Parasite, som vann hela fyra Oscars, inte ha setts av många om det inte funnits undertexter. Även om språkkunskaperna är på en hög nivå, ibland vill de mumlande och vagt talande karaktärerna fortfarande inte vara tydliga eller så kan karaktärerna tala med en stark dialekt, vilket gör det trevligt om undertexter finns tillgängliga.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.