Val av forskningsämne

av apr 25, 2024

Valet av forskningsämne är ett av de första forskningsbeslut en forskare måste fatta. Valet och avgränsningen av ett ämne är inte alltid lätt, eftersom ett ämne av intresse för forskaren kanske inte är en garanti för ett bra forskningsämne. Att följa några grundläggande kriterier kan göra det lättare att välja ett ämne. Det här inlägget introducerar dessa kriterier och ger tips för att välja ett forskningsämne.

Ämnet måste vara av intresse för forskaren själv

Det är bra för forskaren att vara intresserad av sitt forskningsämne, eftersom det ger motivation att forska. Forskaren kan välja ett ämne som redan är bekant. Hen kan också välja ett ämne som är helt okänt, vilket ger dem möjlighet att utöka sin kunskapsbas och sina synpunkter. I det här fallet måste man dock vara försiktig med ämnen som är för svåra att internalisera inom den tid som avsatts för forskning. De flesta studier kräver minst några månaders arbete – fundera på om du kan jobba med ämnet så länge.

Ämnet ska vara utredbart

Även ett ämne som gör ett gott intryck kommer att leda till en återvändsgränd för sin forskare om det inte kan utredas med rimlig ansträngning. Ämnet ska vara sådant att det kan forskas inom den tillgängliga budgeten och inom den tid som står till förfogande för forskning. Tillgängligheten för potentiella försökspersoner och deras vilja att delta i studien måste också beaktas vid val av ämne. Det kan vara svårt att övertala individer att engagera sig i forskning, särskilt om känsliga ämnen som våld i nära relationer. Fundera i ett tidigt skede över hur du ska omsätta forskningen om ditt valda ämne i praktiken

Att forska i ämnet bör ge ny information

Forskning använder tidigare forskning och dess resultat, till exempel för att bilda en teoretisk referensram. Syftet med den nya forskningen är dock att skapa ny information utöver den befintliga informationen. Det kan vara svårt att hitta ett originellt perspektiv på ett flitigt undersökt ämne. Kolla in tidigare forskning om ämnet: har någon fråga blivit obesvarad eller har ämnet uttömts?

Det måste vara möjligt att avgränsa ett specifikt forskningsproblem i ämnet

När ett ämne väl har hittats för forskning är det fortfarande värt att begränsa det. Det räcker inte för en forskare att veta att han eller hon vill studera t.ex. tvåspråkighet. Forskaren behöver veta vilken fråga relaterad till tvåspråkighet hen vill hitta svar på. Avgränsningen av ett forskningsproblem kan också göras genom demografisk, geografisk eller konceptuell avgränsning. Fundera över vilken specifik fråga du vill att din forskning ska besvara. Hur mycket behöver ämnet begränsas för att svara på frågan?

Det är värt att ta sig tid att välja ut och avgränsa forskningsämnet, eftersom det skapar en ram för hela forskningsprocessen. Att hitta ett bra ämne för forskning är den första drivkraften mot imponerande forskning.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.