Vikten av artificiell intelligens i Spokens verksamhet

av nov 27, 2023

Många branscher har upplevt betydande förändringar med den senaste tidens snabba utveckling av artificiell intelligens och Spoken är ett av de företag som använder artificiell intelligens i sin verksamhet. I den här artikeln diskuterar vi hur artificiell intelligens integreras i de tjänster vi erbjuder och vilken typ av möjligheter det kommer att ge oss i framtiden.

Använda taligenkänning

Rollen som taligenkänning är en viktig del av vår undertextnings- och transkriptionsprocess, där vi kombinerar effektiviteten hos teknik och mänsklig noggrannhet. Materialet som tas emot från våra kunder körs först genom vårt avancerade taligenkänningssystem. Denna process producerar en råtext från det ursprungliga talet, som fungerar som grund för följande arbetsmoment. Efter genereringen av råtexten börjar den exakta och noggranna arbetsfasen för våra projektassistenter, där deras expertis och professionalism är nyckeln när råtexten förädlas till en slutlig, högkvalitativ avskrift eller undertext som uppfyller våra kunders krav. Denna kombination av den senaste tekniken och mänsklig expertis garanterar att slutresultatet är både korrekt och lätt att läsa.

Säker taligenkänning

Att skydda våra kunders data är viktigt för oss, därför har vi prioriterat datasäkerhet i all vår verksamhet – speciellt vid användning av taligenkänning. Användningen av vår avancerade taligenkänningsteknik sker helt i vårt eget, noggrant skyddade system, så våra kunders känsliga data förblir säker. Våra kunder kan lita på att deras data kommer att hanteras med största försiktighet och med respekt för integritet.

Människans viktiga roll i att avsluta arbetet

Människor är fortfarande en oersättlig pjäs för att säkerställa kvaliteten på arbetet, och med Spoken blir den råa texten som produceras av artificiell intelligens alltid färdigställd av en människa. Denna arbetsfas är kritisk, eftersom den säkerställer att kvaliteten på arbetet är vad som krävs. I vissa fall, som vid utmanande dialekter eller dålig ljudkvalitet, är projektassistenternas skicklighet och förståelse för språket i fråga särskilt värdefull.

Olika transkriberingstyper som en utmaning för artificiell intelligens

Transkriberingsarbete har ofta olika krav på textkvalitet och genre. I vissa situationer kräver texten talspråklig stavning (bastranskribering), andra gånger mer officiellt skriftspråk (allmänspråklig transkribering), och i vissa fall är det viktigt att även ta med talutfyllnadsord (exakt transkribering). Artificiell intelligens vet ännu inte hur man korrekt kan skilja mellan de ovan nämnda transkriberingstyperna, varför den mänskliga rollen är viktig för att redigera texten. Den artificiella intelligensens inlärningsförmåga och hastighet utvecklas ständigt, men våra projektassistenters fördjupade språkkunskaper och förmåga att anpassa text till olika stilar och sammanhang är för närvarande en oersättlig del av vår verksamhet.

Att kondensera undertexterna är fortfarande ett mänskligt ansvar

Mänsklig ansträngning är ovärderlig när du skapar undertexter – speciellt när målet är att sammanfatta viktig information på ett kortfattat och begripligt sätt. Högkvalitativ undertextning omvandlar inte bara ord till text, utan anpassar också innehållet så att det passar målgruppen, med tanke på kulturella nyanser och talarnas olika syften. Artificiell intelligens kan bearbeta stora mängder data snabbt, men den mänskliga skickligheten att kondensera och redigera texten så att den bevarar känslan och tonen i det ursprungliga meddelandet är avgörande för ett resultat av hög kvalitet. Tack vare denna djupa förståelse och skicklighet är Spokens undertextningstjänster pålitliga och av högsta kvalitet.

Framtidsutsikter med Spoken

Vi på Spoken tror starkt på att rollen för artificiell intelligens i transkribering och undertextning kommer att växa i framtiden. I takt med att artificiell intelligens utvecklas kan den ta sig an allt mer komplexa uppgifter, vilket möjliggör effektivare och mångsidigare tjänster för våra kunder. Artificiell intelligens är en väsentlig del av vår verksamhet och den kommer att bli en ännu viktigare faktor i utvecklingen av våra tjänster. Det ersätter inte mänskligt arbete, utan fungerar som ett verktyg som förbättrar och utökar möjligheterna för våra tjänster.

Spokens resa med att använda artificiell intelligens har bara börjat, men vi ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda. Tillsammans med artificiell intelligens och mänskligt arbete kan vi erbjuda våra kunder bästa möjliga service!

Bilden i artikeln är genererad av artificiell intelligens.