Vanliga frågor om tillgänglighetsdirektivets inverkan på undertexter

av apr 12, 2022

EU:s nya tillgänglighetsdirektiv träder i kraft för video- och ljudinnehåll för offentliga aktörer den 23 september 2020. För många offentliga organisationer är textning en helt ny sak och vi har därför fått många frågor om textning och dess tillgänglighet. Här är svar på några vanliga frågor om undertexttillgänglighet:

Varför ska videor textas?

I och med att tillgänglighetskraven träder i kraft kommer alla att ha lika tillgång till onlineinnehåll från offentliga aktörer, såsom webbplatser och profiler i sociala medier. Till exempel har personer med hörsel- och synnedsättning, samt personer med inlärningssvårigheter, nytta av att innehåll även kan följas av undertexter.

Alla andra användargrupper drar också nytta av undertexterna. Enligt Facebook-data ses mer än 85 % av videorna utan ljud, vilket är anledningen till att ett videomeddelande inte når majoriteten av användarna om det inte är undertextat.

Vem är bunden av tillgänglighetskraven?

Tillgänglighetskraven gäller för myndigheter och offentligrättsliga organ. Det betyder till exempel alla kommuner, städer, universitet, yrkeshögskolor, statliga myndigheter, departement och statliga företag.

Vilka videor ska textas?

Lagen om digitala tjänster kräver att alla videor som finns kvar på tjänsteleverantörens webbplats är undertextade. Det finns inga längder eller andra begränsningar för videorna, och i princip måste alla publicerade videor vara textade på det språk som talas i videon.

Behöver jag texta videor inom min organisation?

Enligt lagen gäller tillgänglighetskraven även för intranät/extranätwebbplatser som publiceras inom ett begränsat antal personer inom organisationer, om sådana webbplatser har publicerats eller helt ombyggts efter den 23 september 2019.

Vad betyder textekvivalent?

Textekvivalent är ett alternativ till undertexter. Med en textmotsvarighet visas innehållet i en video- eller ljudfil på webbsidan i textformat. Text måste vara tillgänglig med ljud/video. Textekvivalenten kan läggas till webbsidan direkt som text eller i nedladdningsbart format (till exempel i PDF-format). Det enklaste sättet att få ett textsvar är att prenumerera på materialet på allmänt språk.

Från vilket datum måste videor ha undertexter?

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster träder i kraft i Finland för video- och ljudinnehåll den 23 september 2020, varefter de filmer som ska publiceras måste ha undertexter senast 14 dagar efter att videon publicerats.

Hur gör man undertexter själv?

Du kan också göra undertexter till videon själv med gratis undertextprogram, till exempel med Subtitle Edit. 

Hur skiljer sig undertexterna från normala undertexter?

I mer tillgängliga undertexter, förutom tal, läggs alla relevanta ljud i videon till i undertexten. Till exempel [hund skäller], [knackar på dörren] och [högt skratt].

Hur snabbt behöver jag lägga till bildtexter till publicerade videor?

Helst ska undertexter läggas till en video direkt vid utgivningsstadiet. Lagen tillåter dock att undertexter läggs till senast 14 dagar efter att videon släppts.

Hur lång tid tar det att göra undertexter om jag prenumererar på undertexter som en tjänst?

Hos Spoken går det snabbt att göra undertexter på samma språk, och ovannämnda 14-dagars deadline efter att videon har släppts räcker gott och väl för att beställa undertexter. Hos oss får du till exempel, beroende på kösituationen, undertexter till en timmes lång video på cirka tre dagar.

Ska livesändningar textas?

Livesändningar behöver inte textas om de bara sänds live. Men om en video som ursprungligen sänds live senare görs tillgänglig för användare på webbplatsen måste undertexter läggas till inom 14 dagar efter videons uppladdning, på samma sätt som för andra publicerade videor.

På vilket språk ska undertexterna finnas tillgängliga?

Lagen om digitala tjänster kräver att undertexter tillhandahålls på samma språk som video- eller ljudinnehållet publiceras på. Med andra ord måste t.ex. en svensk video vara textad på svenska och en finsk på finska.

Hur lägger jag till färdiga undertexter till en video?

De flesta videotjänster och publiceringsplattformar har färdig funktionalitet för att lägga till undertexter. I praktiken innehåller undertextfilen den text som visas på skärmen, samt tidsstämplarna för när varje undertextrad visas. Om det inte går att lägga till undertexter som en separat undertextfil, kan undertexterna även ”brännas” direkt på videon.

Kan jag redigera undertextfilen själv efteråt?

Undertextfiler (som .srt- eller .vtt-filer) kan enkelt redigeras med vilken textredigerare som helst. Om du till exempel vill öppna en .srt-fil i Windows Anteckningar, högerklickar du på filen och väljer ”Öppna i program – Anteckningar”. Detta låter dig göra och spara redigeringar i en fil.

Kan undertexter göras automatiskt?

Taligenkänning och artificiell intelligens utvecklas ständigt. Det är nu också möjligt att göra undertexter automatiskt med hjälp av artificiell intelligens. Kvaliteten på den automatiska undertexten påverkas bland annat av ljudkvaliteten, bakgrundsljudet, vokabulären och dialekterna som används. Du kan prova hur väl talkända undertexter fungerar för svensk och finsk video med vårt automatiska undertextverktyg Spoken ONLINE.

Hur lägger jag till undertexter på Youtube?

Undertexter är lätta att lägga till på Youtube i de vanligaste filformaten (som SRT eller WebVTT). För detaljerade instruktioner om hur du lägger till undertexter, besök Googles supportsida.

Vad kostar undertextning?

Branschundertexter är vanligtvis prissatta baserat på videons längd. På så sätt är prissättningen transparent och känd redan i beställningsstadiet. Spoken tillhandahåller tillgängliga undertexter för alla videor. Kolla in våra priser här.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.