Undertexter för videor enligt tillgänglighetskrav

av maj 31, 2022

I ett tidigare blogginlägg skrev vi i allmänna drag vad EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver för undertexter till videor. I den här artikeln ska vi titta närmare på de olika alternativen för att implementera tillgänglighetsdirektivet och vad du behöver veta när du arbetar med en undertextningspartner.

Filformat för undertexter

Tillgänglighetskrav gör att många för första gången kan prenumerera på undertexter från en undertextleverantör. I det här fallet kanske de tekniska problem som är relaterade till undertexter inte är så bekanta.

En undertextfil är oftast en separat fil i srt-format som innehåller texterna och deras exakta tidpunkter. SRT-undertextfilen kan läggas till direkt i de flesta videopubliceringssystem. Om du till exempel publicerar videor på Youtube eller Facebook kan du lägga till undertexter till videon direkt som en srt-fil på hemsidan.

Om du vill läsa och kontrollera undertexterna efter att du fått srt-filen från din partner kan du göra det genom att öppna srt-filen i till exempel Windows Notepad (högerklicka – Öppna i applikation – Anteckningar / Notepad). Om du vill kan du göra små korrigeringar av undertexterna direkt med Notepad och slutligen spara ändringarna.

Men inte alla publiceringsplattformar tillåter dig att lägga till undertexter som en separat fil, och undertexterna bör för säkerhets skull bäddas in direkt i videon. Detta kallas att ”bränna” undertexter till videon. Undertexter kan till exempel brännas av ett undertextningsföretag eller videoredigerare.

Undertexter kan också sparas i ett annat srt-filformat än de som nämns ovan. Om du vet att ditt publiceringssystem stöder ett visst filformat, se till att fråga din undertextleverantör om undertexter direkt i rätt filformat.

Skicka och ta emot filer

Videofiler är ofta stora och kan kräva en bra internetanslutning för att skickas till en tjänsteleverantör. Det går inte att skicka stora filmer som e-postbilagor, utan ett separat verktyg krävs för dataöverföring. Abonnenten av undertexter behöver vanligtvis inte oroa sig för dataöverföringssystemet, eftersom undertexttjänstleverantörerna har de nödvändiga verktygen för att överföra filerna. Så du kan fråga din undertexttjänstleverantör hur du textar dina videor.

Prissättning av textningstjänster

Olika operatörer prissätter undertexttjänsten olika. Beställningen underlättas mycket av att priset på tjänsten för en viss typ av video är känd i förväg. Till exempel, på Spoken är undertexter prissatta till ett minutpris baserat på videons exakta längd. På så sätt vet våra kunder exakt i förväg vad textning kostar. Du kan kontrollera våra aktuella undertextpriser i vår prislista här.

Undertextschema

Videor måste uppfylla tillgänglighetskraven inom två veckor efter att de har släppts. Så du kan välja att publicera videon innan du har undertexterna och lägga till undertexter till videon efteråt.

Så hur mycket tid bör avsättas för undertexter? Det beror mycket på videons längd. För bästa resultat, fyll i en video från början till slut med samma undertextare. Därför färdigställs sex 10-minutersvideor snabbare än en 60-minutersfil eftersom det är möjligt att dela separata videor med flera undertexter. En timme med undertexter kommer att finnas tillgängliga från en erfaren undertextare på ungefär en arbetsdag. Leveranstiden för undertexter påverkas givetvis också av tjänsteleverantörens aktuella projektsituation.

Skrift som ett kostnadseffektivt alternativ till undertexter

Video är ett utmärkt format för att spela in inspelningar av olika tillfällen eller möten. Ett bra exempel är de ibland långa kommunfullmäktigemötena. Publiceringskrav för långa möten kan bli betydligt dyrare på grund av tillgänglighetskrav (d.v.s. främst undertexter).

Tillgänglighetskraven är inte avsedda att hindra publicering av innehåll, varpå direktivets krav även omfattar möjligheten att utelämna undertexter på grund av en orimlig börda. Det är dock utmanande att dra en gräns mellan vilket innehåll som ska textas och vilket som kan lämnas utan på grund av en orimlig börda.

Ett alternativ till att inte göra undertexter alls är transkribering, i vilket fall talet inte timas till video, utan görs till en textekvivalent i läsbar form. Inom transkribering och nedskrivning kan tal skrivas i vardagsspråk, utan utfyllnadsord (grundläggande stavning), vilket gör texten lättläst. Kostnaden för transkribering, till exempel tillhandahållen av oss, är ungefär en tredjedel av priset för motsvarande tidsinställda undertext. Att skriva det är också betydligt snabbare än textning eftersom exakt timing inte krävs. På så sätt kan textekvivalenter publiceras snabbt även om det finns mycket material.

Läs mer:

Att prenumerera på och lägga till bildtexter till videor kan vara nytt för många med tillgänglighetskrav och det finns många frågor att tänka på. Tjänsteleverantörerna berättar gärna mer om textningstjänsten och ger dig råd om textningsfrågor.

Om du har några frågor hjälper jag gärna till med undertexter!

Jukka Ihatsu, jukka.ihatsu@spoken.fi, 050 359 8330

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.