Syften för olika typer av transkribering

Syften för olika typer av transkribering

transkribering Graden på exakthet vid transkribering av forskningsmaterial beror på syftet med forskningen och fenomenet som undersöks, på forskningsproblemet och metoden. Om man utöver samtalets innehåll undersöker hur deltagarna uttrycker sig och hurdan deras...