Syften för olika typer av transkribering

Syften för olika typer av transkribering

transkribering Graden på exakthet vid transkribering av forskningsmaterial beror på syftet med forskningen och fenomenet som undersöks, på forskningsproblemet och metoden. Om man utöver samtalets innehåll undersöker hur deltagarna uttrycker sig och hurdan deras...
Plus och minus med transkribering

Plus och minus med transkribering

I det förra blogginlägget berättade vår projektassistent Sanna hurdant en transkriberares jobb är i praktiken och vilka olika faktorer som hör till jobbet. Den här gången beskriver hon erfarenheter om bra och dåliga sidor med jobbet som transkriberare:Texten grundas...
Arbetsdag med transkribering

Arbetsdag med transkribering

Arbetsdag med transkribering Vi bestämde oss för att göra ett par blogginlägg om vad en transkriberares arbete innebär på Spoken. I ett senare inlägg fortsätter vi med temat ur en annan synvinkel! Vår projektassistent Sanna berättar här om en transkriberares...