Vanliga frågor om tillgänglighetsdirektivets inverkan på textningar

av aug 2, 2021

EU:s nya tillgänglighetsdirektiv träder i kraft från och med 23.9.2020 för video- och ljudinnehåll hos offentliga aktörer. För många offentliga organisationer är textning helt nytt och vi har därför fått många frågor angående textning och tillgänglighet gällande den. Nedan finns svar på de vanligaste frågorna om tillgänglighet:

Varför ska videor textas?

När tillgänglighetskraven träder i kraft har alla likadana möjligheter att använda webbinnehållet hos offentliga aktörer såsom webbsidor och profiler i sociala medier. Exempelvis personer med hörsel- och synskada samt personer med inlärningssvårigheter har nytta av att innehållet kan följas även genom textning.

 

Även alla andra användargrupper har nytta av textning. Enligt Facebooks uppgifter tittar man på över 85 % av videorna utan ljud, vilket innebär att videons budskap inte når majoriteten av användarna om det inte har textats.

 

Vem omfattas av tillgänglighetskraven?

Tillgänglighetskraven gäller myndigheter och offentligrättsliga organisationer. Detta betyder exempelvis alla kommuner, städer, universitet, yrkeshögskolor, statliga ämbetsverk, ministerier och statliga affärsverk.

Utöver offentliga organisationer gäller kraven även sådana föreningar som har fått minst hälften av hela sin finansiering som stöd från exempelvis från något ministerium.

 

Vilka videor måste textas?

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att alla videor som blir kvar som inspelningar på tjänsteleverantörens webbplats textas. Det finns inga begränsningar beträffande längd eller annat, utan i princip alla videor som publiceras ska textas på språket som talas på videon.

 

Ska organisationens interna videor textas?

Tillgänglighetskraven gäller enligt lagen även interna webbplatser på intranet/extranet som publiceras för ett begränsat antal människor om webbplatsen i fråga har publicerats eller byggts upp helt på nytt efter 23.9.2019.

 

Vad betyder textmotsvarighet?

Textmotsvarighet är ett alternativ till textning. Med hjälp av textmotsvarighet görs innehållet i videon eller ljudfilen tillgängligt i textform på webbsidan. Texten ska vara tillgänglig i samband med audio/video. Textmotsvarigheten kan läggas till direkt som text på webbsidan eller i nedladdningsbar form (t.ex. som PDF). Det enklaste sättet att få textmotsvarighet är att beställa en allmänspråklig transkribering.

 

Från och med när ska videorna vara textade?

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster träder i kraft 23.9.2020 beträffande video- och audioinnehåll, och videor som publiceras efter detta datum ska vara textade senast 14 dygn efter publiceringen av videon.

 

Hur kan man göra textningen själv?

Man kan göra textningen till videon själv genom att använda ett gratis textningsprogram. Till exempel Subtitle Edit.

 

Hur skiljer sig tillgänglig textning från vanlig textning?

I tillgänglig textning finns utöver tal även alla andra betydelsefulla ljud på videon. T.ex. [hunden skäller], [det knackar på dörren] och [ljudligt skratt].

 

Hur snabbt ska textningarna läggas till den publicerade videon?

I bästa fall kan textningen läggas till videon direkt vid publiceringen. Lagen tillåter dock att textningen läggs till senast 14 dygn efter publiceringen av videon.

 

Hur lång tid tar textningen om jag beställer textningen som en tjänst?

Textning på samma språk görs snabbt på Spoken och den ovannämnda tidsfristen på 14 dygn efter publicering av videon räcker för beställning av textning. Från Spoken får du exempelvis textningen till en entimmes video inom ungefär tre dagar, beroende på kösituationen.

 

Måste direktsändningar textas?

Direktsändningar behöver inte textas om de endast sänds som livesändning. Om en video som först publicerats som direktsändning ändå publiceras i efterhand på en webbplats, måste man lägga till textning inom 14 dygn från den första sändningen, på samma sätt som i andra publicerade videor.

 

På vilket språk måste textningen finnas tillgänglig?

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att textningen är på samma språk som språket som video- eller audioinnehållet har publicerats på. Alltså ska en svenskspråkig video ha textning på svenska.

 

Hur lägger man till en färdig text till videon?

De flesta videotjänster och publiceringsplattformar har en färdig funktion för att lägga till text. I praktiken innehåller textfilen texterna som syns på skärmen och tidsbestämningarna för när varje textrad ska synas. Om det inte är möjligt att lägga till text som en separat textfil kan man också ”bränna” fast textningen direkt på videon.

 

Kan man redigera textningsfilen själv i efterhand?

Textningsfilerna (t.ex. .srt eller .vtt-fil) kan enkelt redigeras med vilken texteditor som helst. Du kan till exempel öppna en srt.-fil med Windows Anteckningar genom att högerklicka på filen och  välja ”Öppna i program – Anteckningar”. På så sätt kan du redigera och spara redigeringarna i filen.

 

Kan textningen göras automatiskt?

Taligenkänning och artificiell intelligens utvecklas hela tiden. Även textning kan nuförtiden göras automatiskt med hjälp av artificiell intelligens. Kvaliteten på automatisk textning beror bland annat på ljudkvalitet, bakgrundsljud, använt ordförråd och dialekter. Du kan prova hur bra textning genom taligenkänning lyckas till en svenskspråkig video med vårt automatiska textningsverktyg Spoken ONLINE.

 

Hur lägger man till textning på Youtube?

Det är lätt att lägga till textning på Youtube i de vanligaste filformaten (såsom SRT eller WebVTT). Utförliga anvisningar för att lägga till textning finns på Google Support.

 

Vad kostar textning?

Aktörer inom branschen prissätter textning vanligen enligt videons längd. På så sätt är priserna transparenta och man vet priset redan när man beställer. Spoken erbjuder tillgänglig textning till alla videor. Se våra priser här.