Tips för en lyckad videointervju

av aug 24, 2023

Populära videoplattformar för intervjuer är exempelvis Microsoft Teams, Zoom, Google Meet och Skype. Dessa videokonferensplattformar är enkla att använda och de är alla mycket lika.

Fördelar med videointervjuer

Att använda ett videosamtal som fjärrintervjumetod är snabbt och enkelt. Intervjuaren och den intervjuade behöver inte resa någonstans, men de får fortfarande interagera ansikte mot ansikte. Transkribering av videointervjuer lyckas vanligtvis bra och transkriberingarna är korrekta, eftersom videointervjuer vanligtvis inte har bakgrundsljud och störningar, som ofta finns i normala ansikte mot ansikte-intervjuer. Ljudkvaliteten kan påverkas genom att välja ett ekofritt utrymme för intervjun och instruera alla deltagare att bära hörlurar.

Under videochatten kan båda parter dela innehållet på sin egen skärm. Detta är ett bekvämt sätt att observera olika material och webbsidor tillsammans. Om någon delar sin skärm under samtalet kommer det också att inkluderas i inspelningen.

Innan intervjun påbörjas

Det är bra att säkerställa att intervjun fungerar smidigt genom att instruera intervjupersonen så bra som möjligt i förhand. Instruktionerna går igenom vilken enhet som ska användas för att delta i intervjun och hur intervjupersonen ska förbereda sig för intervjun (t.ex. hörlurar, tyst utrymme). Om deltagaren använder videosamtalstjänsten för första gången måste han vanligtvis acceptera behörigheterna när han loggar in, eller gå på inställningarna för att ge tillstånd att använda mikrofonen och videon. Det är bra att avsätta tid för detta i början av intervjun.

Videointervjun kan göras på en dator eller mobil enhet. Om intervjun genomförs på en mobil enhet ska deltagarna ladda ner videokonferensplattformens egen applikation till sina telefoner eller surfplattor. Om kvaliteten på videobilden är viktig är det bra att notera att talarens utseende på en smartphone kanske inte blir ultimat på en sådan skärm.

En separat applikation behövs vanligtvis inte på en dator, men de vanligaste videokonferensplattformarna fungerar också som webbläsarversioner. Alla videokonferensplattformar fungerar dock inte med alla webbläsare, så det är bra att kontrollera att den intervjuade har en webbläsare som passar plattformen och att den har uppdaterats. Om skärmen ska delas under intervjun rekommenderas att båda parter använder datorn.

Inspelning

I en videointervju behöver du inte en separat inspelningsenhet, utan inspelningen kan göras med videokonferensplattformens egen inspelningsfunktion. För att vara säker kan du spela in ljudet separat på en annan enhet. Detta ljudspår kan användas för att ersätta videoljudspåret om det behövs. Det är viktigt att alltid testa inspelningen innan intervjun börjar.

Videosamtalsinspelning är vanligtvis molnbaserad, så intervjuaren behöver inte oroa sig för om det finns tillräckligt med lagringsutrymme på en enhet även under inspelningen. Före intervjun är det viktigt att se till att intervjupersonerna samtycker till inspelningen av intervjun.

Sekretess och GDPR

Det är viktigt att kontrollera videokonferensplattformens integritetspolicy och vilken personlig information som lagras i videon (detta kan till exempel vara användarens e-postadress eller namn vid anslutning).

Om intervjuaren instruerar intervjuaren att dela sin skärm är det bra att påminna honom om att allt synligt innehåll på skärmen videoinspelas. Vid behov kan personlig information redigeras bort från inspelningen. Intervjuaren måste ta hand om korrekt lagring och radering av inspelningarna.

Översatt från finskt blogginlägg.