Så här transkriberar du själv

av feb 28, 2020

Trots att transkribering – att skriva en inspelning i textform – inte låter som världens svåraste uppgift, så har den sina utmaningar.

 

Transkribering kräver koncentrationsförmåga, noggrannhet och tillräcklig skrivhastighet. Det är viktigt att man hittar talarens tanke och att man förstår, så att man kan skriva talet till text. Om man utelämnar ett viktigt ord kan det förändra tanken, men å andra sidan försvårar det läsningen om man har många onödiga ord. Ju fortare man skriver, desto roligare är jobbet.

 

Att transkribera

Det lättaste sättet att transkribera är att använda ett ordbehandlingsprogram, såsom Word, samt programmet VLC Media Player som är gratis. Den bästa egenskapen i VLC är Global hotkeys, dvs. att man kan pausa och spola inspelningen eller videon när man skriver, alltså utan att byta fönster. Nedan följer anvisningar för inställning av Global hotkey -snabbtangenter i VLC-programmet.

 

Välj i menyn: VLC > Tools > Preferences > Hotkeys:

Genom att klicka på tabellens högra kolumn vid varje kommando kan du mata in valfritt kortkommando.

 

De vanligaste kommandona är paus och spolning. Du kan förstås ställa in kommandon så som du vill ha dem, men man kan ställa in till exempel paus som en kombination av CTRL+mellanslag (CTRL+space) och spola tillbaka med kombinationen CTRL+backstegstangent. (CTRL+backspace).

 

Syfte med transkribering

Beroende på skrivhastigheten tar det 3–5 timmar att transkribera en inspelning på 60 minuter. Kvaliteten på inspelningen och antalet talare inverkar förstås på tiden, likaså hur noggrant man vill transkribera inspelningen. En bastranskribering innebär att man transkriberar talat språk och utelämnar ifyllnadsord. Exakt transkribering innehåller allt tal, instämmande från dem som ställer frågor, upprepningar och avbrutna ord, vilket gör att det tar längre tid att transkribera. Här kan du läsa om syften för olika transkriberingssätt och fundera på vilken nivå som skulle passa bäst för dina ändamål.

 

Och så är det bara att skriva! Om transkribering ändå känns jobbigt och om du inte vill göra det själv, hjälper vi dig gärna. Be om en offert!

 

Se även