Forskningsintervjun är också framgångsrik på distans

av maj 24, 2020

Låt inte coronapandemin påverka dina intervjuplaner! Du kan också bekvämt genomföra intervjuer med moderna fjärrverktyg. Nedskrivningen av en fjärrintervju är framgångsrik på samma sätt som från en intervjusituation ansikte mot ansikte.

Det mest populära verktyget som används för anställningsintervjuer just nu är Skype. Med Skype är en konversation enkelt med eller utan video. Ett Skype-samtal kan enkelt spelas in med tillräcklig kvalitet för att göra transkribering som vanligt. Här är en steg-för-steg-guide om hur du spelar in en Skype-konversation.

Börja spela in

För ett Skype-samtal startas inspelningen bakom de tre prickarna på höger sida av fönstret genom att klicka på ”Starta inspelning” (se bilden nedan). Ett meddelande om det pågående samtalet visas för alla deltagare i konversationen högst upp i Skype-fönstret. Kom dock alltid ihåg att be alla deltagare om tillåtelse att spela in ett samtal, precis som du skulle göra i en intervju ansikte mot ansikte.

Sluta spela in

Du kan slutföra inspelningen av ditt samtal från länken ”Stoppa inspelning” i det övre fältet i Skype.

Bearbeta och skicka inspelningen för transkription

Efter samtalet kommer den inspelade intervjun att dyka upp i Skypes chattfönster med personen, där inspelningen enkelt kan sparas till din dator. Du kan först spara inspelningen på din egen dator (”Spara som…”) och sedan skicka in den för nedskrivning.

Med eller utan bild

Att använda en videoanslutning i en Skype-intervjusituation gör situationen mer naturlig och mer som en intervju ansikte mot ansikte. För vissa intervjupersoner kan det dock vara viktigt att bilden inte sparas. Om en video används under intervjun kommer den också att spelas in. Men om bilden inte används ingår den inte heller i inspelningen.

Till exempel, med Spoken sker transkriberingen enbart på basis av ljudspåret, så det finns ingen anledning att oroa sig för att bilden ska visas någonstans.

Du kan hitta mer detaljerade instruktioner för att spela in ett Skype-samtal på Skypes egen webbplats.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.