Finjustera undertexter

av jan 25, 2022

Undertextarens jobb innebär också att redigera det talaren säger så det blir mer läsbart, utan att ändra meddelandet. Det är trots allt undertexter som gör det lättare att följa presentationen med ljud, eller utan ljud överhuvudtaget. I det här fallet är tydlighet och lättlästhet huvudmålen med texten. De flesta undertexterna tillhör seminarier och presentationer, där det en talare säger ofta är viktigare än talarens personlighet. Om verket som ska textas däremot är en reklamfilm eller någon annan presentation där även talarens personlighet ska finnas med i texten, måste ett annat förhållningssätt tas. Det gäller även standardspråk vs slang beslutet. Om kunden inte ger tydliga instruktioner om vilken de vill ha, så är beslutet upp till undertextaren. Detta påverkas av t.ex. ämnet, talarens personlighet och även vem som har beställt verket.

Osynliga ord

Vi har alla utfyllnadsord som vi slänger in när vi pratar, vissa av de märker vi inte ens säger vi eller andra säger. Men undertextaren måste lägga märke till dem och sedan avgöra om de på något sätt är relevanta för meningens betydelse. Finns det kanske något i dem som är viktigt för talarens personlighet? Dessa osynliga ord avslöjar ofta något om känslan eller humöret hos talaren mer än ämnet de talar om. Till exempel, svordomar eller kanske betoningen av ordet, där talaren på något sätt för sin sak genom att säga att ”Det kan vara så… eller inte. Jag tar inte riktigt ställning men jag säger onda saker, så bestäm för dig själv”.

Som? Som när

I vissa fall är det bra att texta precis som det är sagt, men ofta kan hälften av det skäras bort utan att det sker någon större skada.

En rad rymmer 43 tecken och det finns två rader ovanpå varandra, så totalt kan du använda 86 tecken för att berätta vad talaren säger vid det tillfället. Om talaren är väldigt energisk och orden kommer i ett börjar det bli utmanande att göra undertexterna i fas med bilden och se till att undertexterna hinner läsas. Då kan du mycket väl trimma det som är extra så att det viktigaste kommer med.

Preferenser

Det är en evighetsfråga om vilken form som är korrekt, men det är inte undertextaren som behöver oroa sig för detta, hen skriver bara vad som sägs. Det som kan göra det irriterande dock är om en talare har spenderat en halvtimme och sagt en sak, men sedan hörs det att de sade något annat, och undertextaren måste komma tillbaka för att fixa det. De flesta talare har såklart redan valt vilken sida de står på, och du kan vara säker på att de kommer hålla sig till en form av ordet kontinuerligt. När ordern att texta på skriftspråk har passerat kan du behöva tänka efter lite extra på vilka val du gör angående personers tal. Inte bara för detta ordpar, det finns många där undertextaren kan behöva välja det ena eller det andra.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.