Design av intervjuinbjudan

av mar 29, 2023

Intervjuns målgrupp väljs ofta ut av personer som redan är okända för forskaren, vilket betyder att det är viktigt att ge ett bra första intryck av forskningen i kallelsen till intervjun. Men vad ska du tänka på i intervjuinbjudan?

Målgrupp

Ditt mål är att väcka intresset hos potentiella intervjupersoner och få dem entusiastiska över ditt projekt. Först är det en bra idé att överväga vilken typ av publik du bjuder in, och när du skriver är det en bra idé att tänka på vilka som kommer läsa meddelandet. Består läskretsen av studenter eller experter på området, eller kanske hela befolkningen? Vilken typ av grupp inbjudan riktar sig till påverkar hur den bör vara utformad. Är det bra att göra inbjudan lätt att förstå, eller skulle det vara bra att ta med till exempel detaljer om studien? Det kan också vara bra att fundera över var inbjudan kommer att delas. I flödet av mejl kan för mycket information eller koncishet vara avgörande.

Introducera dig själv

Eftersom målet är okända intervjupersoner, är information om dig eller ditt forskarteam och dina avsikter avgörande. En kort introduktion till dig själv är till exempel ett bra sätt att starta en inbjudan, så att framtida intervjupersoner omedelbart får en uppfattning om vem eller vilka som genomför intervjun. Det är dock viktigt att avgränsa och komprimera information eftersom ett kort och koncist meddelande är snabbare att läsa än ett långt. Förklara varför det är viktigt att ha intervjupersoner.

Syftet med intervjun

Syftet med intervjun är bra att berätta eftersom det är viktigt att kandidaterna vet varför och i vilket syfte intervjun genomförs. Letar du efter intervjupersoner till din avhandling, någon annan typ av forskning eller kanske till en omröstning? Att veta detta kommer hjälpa intervjupersonen att ge relevanta svar. Den intervjuade vill veta vad hens svar används till och hur de kan hjälpa intervjuaren. Å andra sidan, beroende på dina avsikter med forskningen borde du inte säga för mycket, eftersom det också kan påverka svaren på ett negativt sätt. Den intervjuade kan dock vara intresserad av att i förväg veta exakt vad intervjun innebär och på så sätt kan potentiella kandidater kontaktas.

Vad förväntar du dig av intervjupersonerna?

Det är naturligtvis också nödvändigt att påpeka vad som förväntas av den som blir intervjuad. Därmed vet kandidaten om det är rimligt att just hen har kontaktas. Det hjälper till att undvika onödiga kontakter och räddar både dig och läsaren av inbjudan. Har du till exempel några krav på hälsa eller bakgrund? Krävs det att intervjupersonen har förkunskaper i ämnet eller är det bättre om ämnet är okänt? Det är viktigt att du tar med punkter som dessa i din inbjudan.

Detaljer

Det är en bra idé att berätta plats, tid och metod för intervjun. Ska intervjun hållas individuellt eller i grupp? Spelas intervjuerna in eller videofilmas och transkriberas? Ha en belöning gör det dessutom lättare att hitta intervjukandidater. Vid behov kommer intervjupersonen också behöva få garanti om att de får anonymitet och sekretess i intervjun. Intervjuns längd är också bra att notera så att kandidaterna har en uppfattning om dess omfattning. Slutligen är det viktigaste att nämna dina kontaktuppgifter så att potentiella intervjupersoner kan kontakta dig.

Avslutning

Det gör ett gott intryck att kontrollera ditt språk med en skrivexpert, särskilt om du skriver på ett annat språk än ditt modersmål. Experten kan finslipa texten och säkerställa utseendet av inbjudan. En noggrant utarbetad inbjudan försäkrar att den inger förtroende och att kandidaterna får en bra bild av forskaren som håller i intervjun.

Källor:

Gillham, B.2000 The Research Interview. London: Continuum.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.