Closed captions – Det bästa alternativet för undertexter

av dec 15, 2021

I och med att tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft, har offentliga organisationer nu nya direktiv vid beställning av undertexter.

Videor tillgängliga för alla

Tillgänglighet syftar till att säkerställa att alla människor, även de med olika begränsningar, kan använda publicerat innehåll smidigt. När det kommer till undertexter tänker man oftast på personer med hörselnedsättningar först, men utöver dem är undertexter också väldigt användbara för exempelvis synskadade.

Synskadade använder en mängd olika skärmläsarprogram som kan känna igen filer för undertexter. Även om synskadade normalt hör ljudet av en video, ger undertexter ytterligare information, som t.ex. talaridentifiering eller beskrivande tolkning.

Separata undertextfiler

Då det finns många olika grupper som kan ha användning av undertexter, bör separata undertextfiler alltid läggas till i förlagstjänster om det är möjligt. Det innebär att en undertextfil i till exempel srt- eller vtt-format som innehåller text och timings läggs till videon. Undertexter som läggs till via en separat undertextfil kallas ”closed captions”, eller ”cc” på engelska. När de implementeras på detta sätt blir undertexterna tillgängliga för skärmläsare, och användaren kan välja om hen vill se undertexterna eller inte. På detta sätt kan undertexter läggas till i de vanligaste publiceringsplattformarna som Youtube, Facebook och Vimeo.

Brända undertexter

Ett annat alternativ för att publicera undertexter är att bränna in dem på videon så att undertexterna dyker upp hela tiden. I dessa fall kommer skärmläsare inte kunna läsa av undertexterna. Det här alternativet kan användas i de fall där separata undertextfiler inte stöds av någon anledning, men det är inte något vi rekommenderar.
Om du undrar vilket format som är bäst för att publicera undertexter på den publiceringsplattform du använder, så hjälper vi gärna till!