Tillgänglighetsdirektivets inverkan på undertexter till video

Tillgänglighetsdirektivets inverkan på undertexter till video

Tillgänglighetsdirektivets inverkan på undertexter till video Från och med hösten 2020 kommer alla offentliga organisationer att vara skyldiga att tillhandahålla undertexter för video- och ljudinnehållet på sina webbplatser i enlighet med tillgänglighetsdirektivet. Om...
Fallstudie

Fallstudie

Fallstudie En fallstudie är en forskningsstrategi som syftar till att ta fram en detaljerad presentation av det ärende som undersöks. En fallstudie är inte en specifik forskningsmetod, utan kan göras med många olika metoder och material. Det här inlägget definierar...