Textning av podcasts

av apr 27, 2023

Podcaster har länge varit mycket populära i världen och på senare år har de vuxit i popularitet även i Sverige. En anledning till populariteten är förmodligen att poddar inte sänds vid en specifik tidpunkt som radioprogram, utan lyssnaren kan ta del av dem när det passar. Podcasts kan hittas i alla former; från lätta, mer avslappnade samtal till relevanta investeringsrelaterade frågor. Det finns poddar om relationer, barn, ekonomi, brottslighet och litteratur. Listan fortsätter och fortsätter och det kommer säkert alltid att finnas något intressant att lyssna på.

Lagen om digitala tjänster och målgruppen för textmotsvarigheter

Från september 2020 utvidgades lagen om digitala tjänster till att omfatta poddsändningar som publiceras av offentliga aktörer. Syftet är därför att främja tillgången till digitala tjänster för alla, utan hinder och på lika villkor. Det innebär att poddinspelningar från offentliga organisationer också ska publiceras som utskriven text, alternativt tillagda som undertexter till podden så att de är tillgängliga för alla.

Många har nytta av textning på poddar. Det finns många människor som har någon grad av hörselnedsättning, så texten hjälper dem att lista ut vad som sägs i inspelningen. Personer som lär sig ett språk kan också följa textens motsvarighet när de lyssnar på en podcast, så att texten stödjer förståelsen av vad som hörs. Naturligtvis har många andra också nytta av textning. I en brusig miljö kanske du inte kan höra inspelningen ordentligt, så en textmotsvarighet är en praktisk hjälp. Eller om du har glömt hörlurarna hemma kan du läsa podden istället för att lyssna, till exempel på en bussresa. En textbaserad podcast kan också vara bra för att synas i en sökmotor. Det kan öka antalet lyssnare av podden, vilket gör det lättare för lyssnare att hitta avsnitt.

Innehåll och formatering av texten

När ett poddavsnitt är textmatchat (d.v.s. transkriberat) ska texten vara så korrekt som möjligt när det gäller ljudinnehåll. Instruktionerna är att inspelningen på svenska skrivs på svenska, inspelningar på engelska skrivs på engelska osv.

Vid textning är det värt att uppmärksamma att texten är läsbar, det vill säga upprepningar eller utfyllnadsord som t.ex. ‘som’, ‘typ’ osv. Olika talare bör vara märkta och, om så önskas, tidsstämplade. Det är rekommenderat att uttrycka andra ljud än bara tal, såsom musikstycken, skratt eller viskningar. Dessutom är det en bra idé att använda styckeindelning i texten, som i skriven text i allmänhet. Dvs. när en talare byts börjar ett nytt stycke osv. Textningen bör finnas i poddens omedelbara sammanhang, så att den är lättare att hitta. Texten kan vara en del av webbsidans innehåll eller till och med en separat fil som kan klickas på för att läsa texten.

Podcasternas popularitet verkar inte avta, så det är verkligen fantastiskt att de nu är tillgängliga för nästan vem som helst.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.