Bilder får liv med beskrivande tolkning

av feb 22, 2022

Blunda och föreställ dig att du aldrig har kunnat se färger eller former med dina egna ögon. Du har känt solens hetta i ansiktet, känt frosten bita dig i kinderna, men du vet inte vilken färg de har. Snöflingor smälter i din hand, men du kan inte röra dem eller se deras olika former. Med hjälp av deskriptiv syntolkning får världen upp ögonen på ett annat sätt. Den genererar bilder och berättar en historia om sakerna och händelserna i bilden. Att beskriva och tolka en visuell sak är mer än att bara säga det. Beskrivande tolkning, även bildtolkning (på finska kuvailutulkkaus, på engelska audio description) är berättandet av visuella element som bilder, videor, scenkonst, händelser etc. Det viktigaste vid tolkning är objektivt berättande, där fotografen beskriver vad han eller hon ser utan sin egen inflikning eller åsikt. Beskrivande tolkning hjälper synskadade att uppleva den visuella världen. Det kan göras på plats genom att tala, men man kan även spela in talet i förväg eller lägga till undertexter.

Beskrivande tolkning med undertexter

Bilder och videor kan tolkas med undertexter. I det här fallet beskriver fotografen så kortfattat men utförligt som möjligt de saker och händelser hen ser på bilden eller videon. Det finns två element involverade i att tolka en video: nämligen själva bilden och ljudet. Utmaningen med framför allt textad deskriptiv tolkning är att ämnet som ska beskrivas inte kan beröras konkret, vilket ibland är fallet på konstutställningar. Dessutom har undertexten ett begränsat antal tecken som kan användas. Vanligtvis ligger fokus för deskriptiv tolkning på de saker som kan ses konkret och dess formuleringar. När tolken gör beskrivande tolkning bör de tänka på syftet och målet med den beskrivande tolkningen. Om det till exempel är ett konstnärligt verk vars atmosfär du vill beskriva, är det värt att nämna det vid beställning. Dessutom kanske du vill ange om du vill att ljudet ska ingå i videobeskrivningen.

Beskrivande tolkning och konst

Det är beskrivarens uppgift att förmedla det som tolkas precis som hen ser det. En bra tolk kommer att ta reda på det i förväg och bekanta sig med ämnet som ska tolkas. Detta är särskilt viktigt när man tolkar konst; som målningar, skulpturer, pjäser, dans eller annan scenkonst. Konst kan beskrivas genom färger, formgivning och tillverkning. Tolken ska också kunna förmedla och tolka de känslor som konsten medför och vad konstnären vill förmedla till betraktaren genom sin konst. I det här fallet kan beskrivningen berätta om konstnären själv, hens bakgrund och tiden då de skapade sin konst.

Tillgänglighet med beskrivande tolkning och undertexter

Alla har rätt till information i en form som passar dem. Hörselskadade och synskadade kan uppleva visuella element och titta på videor genom undertexter och beskrivande tolkning. Textning och beskrivande tolkning gynnar även olika slags elever och andra som lär sig ett språk för första gången. Enligt lag måste alla videor, inklusive poddsändningar, som finns på webbplatser för organisationer göras tillgängliga för alla.

Översatt från finskt blogginlägg av Lisa Bendall.