Innehållsanalys

Innehållsanalys

Innehållsanalys Innehållsanalys är en metod för dataanalys som används i kvalitativ forskning och används för att analysera texter eller textmaterial. På samma sätt kan till exempel skriftliga och talade intervjuer analyseras med hjälp av innehållsanalys. Det här...