Tillgänglig undertextning

”Snabbt, vänligt, hög kvalitet!”

Tusentals nöjda kunder

Detta textar vi enligt tillgänglighetskraven

Möten

Utbildningsvideor

Webbinarier

Marknadsföringsfilmer

Textning enligt tillgänglighetsdirektivet

Utöver vanliga undertexter gör vi även tillgängliga, beskrivande undertexter i enlighet med kraven i lagen om digitala tjänster och tillgänglighetsdirektivet. Denna beskrivande textningsstil kan även användas i videor som inte behöver uppfylla kraven i direktivet.

För att undertexterna ska vara tillgängliga är det inte en bra idé att bränna in dem i videon. I stället ska man ladda upp undertexterna som en separat undertextfil (.srt eller .vtt). Då kan olika skärmläsarprogram läsa undertexterna högt för till exempel en synskadad person.

Lagstiftning

Enligt lagen om digitala tjänster och tillgänglighetsdirektivet måste alla offentliga organisationer tillhandahålla undertexter och/eller textmotsvarighet till video- och ljudinnehållet på sin webbsida. Om innehållet i video och/eller ljudklippet annars framgår i textform på webbsidan, behövs inga undertexter.

Tillämpningen av lagen om digitala tjänster och webbtillgänglighetsdirektivet i praktiken baserar på WCAG 2.1., dvs. Web Content Accessibility Guidelines-riktlinjerna som lägger grunden för tillgänglighetskraven i många länders lagstiftning.

Kraven

Enligt tillgänglighetskraven måste hela det relevanta innehållet i en video eller en ljudinspelning finnas tillgängligt i textform. Videon ska alltså undertextas på det språk som man talar i den. Det innebär att till exempel en video på svenska ska ha undertexter tillgängliga på svenska. Detta kallas för tillgänglig textning på samma språk.

Läs mer om de övriga textningsalternativen här.

Innehåll i tillgängliga undertexter

I tillgänglig textning undertextas utöver vanligt tal även ljudlandskapet, och talarna identifieras om det annars inte tydligt framgår vem som talar.

Exempel på det som textas:

 • Vem som talar, till exempel [Svensson:]
 • Bakgrundsmusik, till exempel [musik]
 • Övriga ljud, till exempel [hund skäller] eller [Det knackar på dörren]

Läs mer i vår blogg

Vår undertextningstjänst

Textningsspråk

Vi undertextar olika videor på svenska, norska, danska, engelska, finska, tyska, ryska och estniska. Tillgänglig textning görs oftast på samma språk.

Videolängd

Vi gör undertexter till projekt av alla längder. Längden på en enskild video kan variera från några minuter upp till flera timmar.

Prissättning

I vår prislista ser du det exakta priset på ditt projekt. Prissättningen av textning baserar på videolängden och textningsspråket.

Fackkunskap

Bland våra kunder finns bland annat videoproduktionsbolag, städer och kommuner. Vi är över 300 personer som står till tjänst för våra kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland.

Exempel på undertexter

Filformat

Materialet som ska textas ska vara en video som kan laddas ner. Vi kan ta emot en bredd av olika filformat.

Vi levererar de färdiga undertexterna i SRT (.srt)-, WebVTT (.vtt)- eller MP4 (.mp4)-format:

 • SRT är det vanligaste formatet
 • VTT är det bästa formatet för till exempel YouTube med tanke på formateringarna
 • MP4-format (inbrända undertexter) används när det inte är möjligt att använda en separat undertextfil
 • SRT- och VTT-format används i tillgänglig textning

”Jag är överlag mycket nöjd med tjänsten och resultatet. Jag har redan rekommenderat er tjänst till andra.”

– Kund, offentlig organisation

Alternativ vid tillgänglig undertextning

Tillgänglig textning görs – som namnet antyder – tillgängligt och oftast på samma språk som videon. Innehållet i undertexterna påverkas särskilt av målgruppen för undertexterna. När man beställer undertexter, måste man göra några val:

Språk

Tillgänglig textning görs oftast på samma språk men översatta undertexter är också ett alternativ.

Textning på samma språk

 • Talet textas på samma språk som man talar i videon
 • Till exempel en video på engelska textas på engelska
 • Tillgänglig textning görs oftast på videons språk

Översatta undertexter

 • Talet textas på ett annat språk än det som talas i videon. Talet översätts alltså till ett annat språk.
 • Till exempel en video på engelska textas på svenska

Stil

Talet kan textas antingen skriftspråkligt eller talspråkligt. Valet av textningsstil påverkas av hur officiell videon är och vilken målgrupp den har.

Skriftspråklig textning

 • Används oftast i officiella undertexter, såsom utbildnings- och marknadsföringsfilmer
 • Språket anpassas till skriftspråket oberoende av talarens dialekt och brytning (till exempel ”Det är någon på dörren.”)

Talspråklig textning

 • Används ofta i så kallade informella undertexter (till exempel tv-program)
 • Textningen följer talarens dialekt och brytning (till exempel. ”Det är nån på dörren.”)

Referenser

Våra nöjda kunder

Matias Höglund

Sakkunnig
Arbetshälsoinstitutet

Vi har beställt undertextningar från Spoken i några år redan. Samarbetet har fungerat bra. Det har visat sig vara smidigt att beställa textning via portalen och beställningarna har kommit mycket snabbt.

Clara Hallgren

Chief Operating Officer
JKN Advokat

Vi är en affärsjuridisk byrå och har ett tiotal gånger använt oss utav Spoken när vi behövt få inspelningar transkriberade. Inspelningarna har mestadels varit rätt svårhörda ljudupptagningar från skiljeförfaranden eller andra mötessammanhang, vilket Spoken trots det löst mycket bra i sin transkribering.  

Heikki Räisänen

Videoproducent
Ræven Visual

Precisionsnivån i transkriberingen har alltid varit precis rätt; tidskodning vid sidan av texten gör det lättare att hitta rätt ställe på redigeringsbordet och priset är minst sagt rimligt. En tjänst som spar tid och pengar. 

Kund

Forskardoktor
Helsingfors universitet

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Charlotte Mcinnes

Projektledare
Norska nationalmuseet

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Ingibjorg Jonasdottir

Projektledare
ALLEMED

Vi använde oss av Spokens tjänster i samband med ALLEMED-konferensen 2023! Vi behövde undertexter för inspelningen av en heldagskonferens. Vi var mycket nöjda med Spoken! Vi fick ett bra pris, bra uppföljning och snabb service. Vi rekommenderar att ni kollar in Spokens tjänster!