Tillgänglig undertextning

”Snabbt, vänligt, hög kvalitet!”

Tusentals nöjda kunder

Detta textar vi enligt tillgänglighetskraven

Möten

Utbildningsvideor

Webbinarier

Marknadsföringsfilmer

Textning enligt tillgänglighetsdirektivet

Utöver vanliga undertexter gör vi även tillgängliga, beskrivande undertexter i enlighet med kraven i lagen om digitala tjänster och tillgänglighetsdirektivet. Denna beskrivande textningsstil kan även användas i videor som inte behöver uppfylla kraven i direktivet.

För att undertexterna ska vara tillgängliga är det inte en bra idé att bränna in dem i videon. I stället ska man ladda upp undertexterna som en separat undertextfil (.srt eller .vtt). Då kan olika skärmläsarprogram läsa undertexterna högt för till exempel en synskadad person.

Lagstiftning

Enligt lagen om digitala tjänster och tillgänglighetsdirektivet måste alla offentliga organisationer tillhandahålla undertexter och/eller textmotsvarighet till video- och ljudinnehållet på sin webbsida. Om innehållet i video och/eller ljudklippet annars framgår i textform på webbsidan, behövs inga undertexter.

Tillämpningen av lagen om digitala tjänster och webbtillgänglighetsdirektivet i praktiken baserar på WCAG 2.1., dvs. Web Content Accessibility Guidelines-riktlinjerna som lägger grunden för tillgänglighetskraven i många länders lagstiftning.

Kraven

Enligt tillgänglighetskraven måste hela det relevanta innehållet i en video eller en ljudinspelning finnas tillgängligt i textform. Videon ska alltså undertextas på det språk som man talar i den. Det innebär att till exempel en video på svenska ska ha undertexter tillgängliga på svenska. Detta kallas för tillgänglig textning på samma språk.

Läs mer om de övriga textningsalternativen här.

Innehåll i tillgängliga undertexter

I tillgänglig textning undertextas utöver vanligt tal även ljudlandskapet, och talarna identifieras om det annars inte tydligt framgår vem som talar.

Exempel på det som textas:

 • Vem som talar, till exempel [Svensson:]
 • Bakgrundsmusik, till exempel [musik]
 • Övriga ljud, till exempel [hund skäller] eller [Det knackar på dörren]

Läs mer i vår blogg

Vår undertextningstjänst

Textningsspråk

Vi undertextar olika videor på svenska, norska, danska, engelska, finska, tyska, ryska och estniska. Tillgänglig textning görs oftast på samma språk.

Videolängd

Vi gör undertexter till projekt av alla längder. Längden på en enskild video kan variera från några minuter upp till flera timmar.

Prissättning

I vår prislista ser du det exakta priset på ditt projekt. Prissättningen av textning baserar på videolängden och textningsspråket.

Fackkunskap

Bland våra kunder finns bland annat videoproduktionsbolag, städer och kommuner. Vi är över 300 personer som står till tjänst för våra kunder i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Exempel på undertexter

Filformat

Materialet som ska textas ska vara en video som kan laddas ner. Vi kan ta emot en bredd av olika filformat.

Vi levererar de färdiga undertexterna i SRT (.srt)-, WebVTT (.vtt)- eller MP4 (.mp4)-format:

 • SRT är det vanligaste formatet
 • VTT är det bästa formatet för till exempel YouTube med tanke på formateringarna
 • MP4-format (inbrända undertexter) används när det inte är möjligt att använda en separat undertextfil
 • SRT- och VTT-format används i tillgänglig textning

”Jag är överlag mycket nöjd med tjänsten och resultatet. Jag har redan rekommenderat er tjänst till andra.”

– Kund, offentlig organisation

Alternativ vid tillgänglig undertextning

Tillgänglig textning görs – som namnet antyder – tillgängligt och oftast på samma språk som videon. Innehållet i undertexterna påverkas särskilt av målgruppen för undertexterna. När man beställer undertexter, måste man göra några val:

Språk

Tillgänglig textning görs oftast på samma språk men översatta undertexter är också ett alternativ.

Textning på samma språk

 • Talet textas på samma språk som man talar i videon
 • Till exempel en video på engelska textas på engelska
 • Tillgänglig textning görs oftast på videons språk

Översatta undertexter

 • Talet textas på ett annat språk än det som talas i videon. Talet översätts alltså till ett annat språk.
 • Till exempel en video på engelska textas på svenska

Stil

Talet kan textas antingen skriftspråkligt eller talspråkligt. Valet av textningsstil påverkas av hur officiell videon är och vilken målgrupp den har.

Skriftspråklig textning

 • Används oftast i officiella undertexter, såsom utbildnings- och marknadsföringsfilmer
 • Språket anpassas till skriftspråket oberoende av talarens dialekt och brytning (till exempel ”Det är någon på dörren.”)

Talspråklig textning

 • Används ofta i så kallade informella undertexter (till exempel tv-program)
 • Textningen följer talarens dialekt och brytning (till exempel. ”Det är nån på dörren.”)

Vi är redo för ditt projekt! Låt oss börja direkt.

Våra nöjda kunder

"Jag är överlag mycket nöjd med tjänsten och resultatet. Jag har redan rekommenderat er tjänst till andra."

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

"Snabba svar och bra resultat"

Erika Karlsson, projektledare, Fluid

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt. :)”

"Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!"

"Mycket bra upplevelse för oss - och snabb leverans!!"

"Allt flöt på väldigt bra och snabbt. Vi är mycket nöjda."

"Snabb och effektiv leverans. Lätt att skicka filer. Bra återkoppling ang problem."

"Bra service, snabbt och oftast helt rätt (även om det kan vara svåra områden med medicinska termer och svårt att höra vad personerna säger). Jag rekommenderar varmt Spoken!"

"Jag är så nöjd, oftast väldigt snabba leveranser och väldigt sällan det är något fel. Om fel, så är åtgärdas felet supersnabbt. Och alltid med ett trevligt bemötande."