Undertextning

Spoken gör undertexter för alla typer av videor på samma språk eller som översättning till ett annat språk.

”Snabbt, vänligt, hög kvalitet!”

Några av våra kunder

Våra undertexttjänst består av att lägga till till exempel svenska eller engelska undertexter till en video, till exempel en Facebook-marknadsföringsvideo.

En stor operatör

Som en av de största operatörerna i Sverige kan vi slutföra projekt i alla storlekar.

Undertextspråk

Vi gör undertexter för olika typer av videor på svenska, finska, engelska, tyska, ryska och estniska.

Undertextval

Vi kan lägga till undertexter direkt till videon eller leverera dem som en separat .srt- eller .vtt-undertextsfil.

Material

Materialet för undertexterna måste vara en nedladdningsbar video. Vi kan ta emot en stor skala av olika filtyper.

Våra anställda

Våra anställda är erfarna yrkesverksamma inom lingvistik.

Pris

Priset är baserat på längden på videon och undertextspråket.

Textningstjänst

Textning blir vanligare i och med ökad mobilanvändning. Textningen gör det möjligt att titta på videor och upptagningar oberoende av plats, såsom i öppna kontorslandskap och i kollektivtrafik.

Vi gör textning till alla slags projekt och längden på en enstaka video kan vara från några minuter upp till flera timmar.

Vi levererar textningen vanligtvis antingen i filformatet SRT (.srt) eller WebTT (.vtt). Även andra filformat är möjliga. SRT-filen kan man enkelt lägga till i videotjänster, exempelvis Youtube, Facebook och Vimeo.

Innehåll i textning

Textningen kan göras antingen på samma språk, då en video exempelvis på finska textas på finska. Alternativt kan textningen översättas, då en video exempelvis på finska textas på engelska.

Textningen görs vanligen av tal där man textar tal och dialoger. Övriga ljud och ljudlandskap hamnar då utanför textningen.

Textningen kan också göras enligt tillgänglighetskraven. Om man vill att textningen följer kraven i tillgänglighetsdirektivet, textas utöver dialoger även ljudlandskapet, såsom ljud som hörs i bakgrunden (t.ex. ”hunden skäller”) Sådan textning kallas beskrivande textning.

Vi gör textningar på följande språk:

 • svenska
 • engelska
 • finska
 • tyska
 • ryska
 • estniska

Typer av textning

Man kan välja antingen skriftspråklig eller talspråklig textning. Vilket alternativ man använder beror i allmänhet på hur formell videon är samt på målgruppen.

Skriftspråklig textning framförs på skriftspråk då talarens eventuella dialekt inte framträder i textningen. Talspråklig textning återger talarens dialekt.

|

Skriftspråklig textning

 • Används i allmänhet i formella textningar, såsom i videor för utbildning och marknadsföring
 • Språket i textningen ändras till skriftspråk oavsett talarens dialekt
 • T.ex. ”Jag är glad!”
{

Talspråklig textning

 • Används vanligen i s.k. informella textningar, såsom i TV-program
 • Språket i textningen återger talarens dialekt
 • T.ex. ”Ja’ e gla’!

Vi gör undertexter för den här typen av videor

Marknadsföringsfilmer

Utbildningsvideor

Filmer och serier

Vloggar och podcast

Textning enligt tillgänglighetskraven

Vi gör även textningar enligt tillgänglighetsdirektivet. Sådan beskrivande textning kan även användas i videor där det inte är obligatoriskt att följa kraven i direktivet.

Effekten av tillgänglighetsdirektivet på undertexter

Från och med hösten 2020 måste alla offentliga organisationer tillhandahålla undertexter för video- och ljudinnehållet på sin webbplats enligt EU: s webbtillgänglighetsdirektiv. Om innehållet i videon och / eller ljudet annars är tydligt på webbplatsen, finns det inget behov av undertexter.

Tillämpningen av webbtillgänglighetsdirektivet i praktiken är baserad på WCAG 2.1., Dvs riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll. Det används ofta som grund för lagstiftningen om tillgänglighetskrav i många länder.

Enligt tillgänglighetskraven måste videons eller upptagningens hela innehåll av betydelse finnas tillgänglig i textform. Videon ska alltså textas på samma språk som talas i den. Alltså ska textningen i exempelvis en svenskspråkig video finnas tillgänglig på svenska.

Innehåll i textning enligt tillgänglighetskraven

Utöver textning av normala dialoger och tal textas följande om de inte annars tydligt framgår av händelserna på videon:

 • Vem talar (t.ex. [Sven:])
 • Övriga väsentliga ljud, såsom bakgrundsmusik och annat ljudlandskap i bakgrunden (t.ex. [polissiren ljuder] eller [knackar på dörren])

Vi är redo för ditt projekt! Låt oss börja omedelbart.

Våra nöjda kunder

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt.”

Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!

Privacy

Copyright 2020 – Spoken