Våra tjänster för företag

”Mycket bra upplevelse för oss – och snabb leverans!!”

Tusentals nöjda kunder

Våra tjänster för företagskommunikation

Undertexter för olika behov

Undertexter i kund-, personal- och IR-filmer förbättrar tittarupplevelsen särskilt i mobil användning.

Transkriptioner av webcastinspelningar

Transkriberingar av genomgångar är användbara för investerare och andra intressenter i företaget. Tack vare utskrifter i skriftlig form är innehållet i presentationerna lättillgängligt och lätt att internalisera även efteråt.

Undertexter för olika behov

När ett företag förser sina filmer i olika portaler med undertexter, blir inspelningarna lättillgängliga och tydliga. Textning blir allt vanligare i och med ökad mobil användning eftersom filmer ofta ses utan ljud till exempel i kontorslandskap eller kollektivtrafiken. Vi textar en bredd av olika filmer för både företagsintern och -extern kommunikation. Till dessa hör bland annat: 

 • marknadsföringsfilmer
 • bruksanvisningsvideor
 • videor om offentliggörande av delårs-, boksluts- och årsrapporter
 • filmer för intern kommunikation, såsom vd:ns hälsningar till personalen

Alla undertexter kan göras antingen på samma språk eller som översättning. Undertexter på samma språk innebär att till exempel en presentation på svenska textas på svenska, och översatta undertexter innebär att till exempel en svenskspråkig video översätts till ett annat språk, till exempel engelska. Då blir filmens målgrupp större och omfattar kunder, medarbetare och investerare på global plan.

Transkriptioner av webcastinspelningar

Alla investerare har inte alltid möjlighet att se streamade live-sändningar av infomöten. Därför förbättras tillgången till information genom publicerade transkriptioner i efterhand på webbplatsen, vilket gagnar alla bolagets intressentgrupper. Transkriptioner av infomöten görs i allmänhet som allmänspråklig transkription, dvs. på skriftspråk, eftersom de är tydliga och lätta att ta till sig innehållsmässigt. I dessa transkriptioner skiljer man talarna åt genom för- och efternamn. Det är lätt att upprepade gånger gå tillbaka till material i textform och sökfunktioner i dokument som finns i textform förbättrar informationssökningen.

Transkriberingsnivåerna

Bastranskribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Exakt transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Allmänspråklig transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Översättning av transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Vi är redo för ditt projekt! Låt oss börja direkt.

Våra nöjda kunder

"Jag är överlag mycket nöjd med tjänsten och resultatet. Jag har redan rekommenderat er tjänst till andra."

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

"Snabba svar och bra resultat"

Erika Karlsson, projektledare, Fluid

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt. :)”

"Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!"

"Mycket bra upplevelse för oss - och snabb leverans!!"

"Allt flöt på väldigt bra och snabbt. Vi är mycket nöjda."

"Snabb och effektiv leverans. Lätt att skicka filer. Bra återkoppling ang problem."

"Bra service, snabbt och oftast helt rätt (även om det kan vara svåra områden med medicinska termer och svårt att höra vad personerna säger). Jag rekommenderar varmt Spoken!"

"Jag är så nöjd, oftast väldigt snabba leveranser och väldigt sällan det är något fel. Om fel, så är åtgärdas felet supersnabbt. Och alltid med ett trevligt bemötande."