Spoken

Våra tjänster för forskning och lärosäten

Tusentals nöjda kunder

Tjänster

Våra tjänster till stöd för forskningsprocessen och undervisningsarbetet

Analys av forskningsmaterial

Analys av färdiga forskningsintervjuer sker bäst med hjälp av transkriberade texter. Transkribering är ofta jobbigt och tidskrävande, och därför är det en bra idé att låta en pålitlig samarbetspartner göra det. På det sättet omvandlas intervjumaterialet enkelt till skrift, och forskningsanalysen kan börja snabbt.

Textning av webbföreläsningar

Textade distansföreläsningar uppskattas särskilt av studeranden då det möjliggör att de även kan följa föreläsningen utan ljud. I och med ökad mobil användning gör undertexter det möjligt att följa föreläsningar även på offentliga platser såsom i kollektivtrafiken.

Tjänster

Transkribering av forskningsmaterial

I akademisk forskning är intervjuer en av de vanligaste materialinsamlingsmetoderna, och transkription spelar en central roll i analysen av intervjumaterialet. Det är krävande att gå igenom en intervju och göra iakttagelser på band, och därför är det en bra idé att transkribera den. Transkriberat material är lätt att ögna igenom. Transkription gör det också möjligt att använda elektroniska sökfunktioner om man vill hitta ett visst ställe i texten.

Transkriberingsnivåerna

Bastranskribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Exakt transkribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Allmänspråklig transkribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Referenser

Våra nöjda kunder

Matias Höglund

Sakkunnig
Arbetshälsoinstitutet

Vi har beställt undertextningar från Spoken i några år redan. Samarbetet har fungerat bra. Det har visat sig vara smidigt att beställa textning via portalen och beställningarna har kommit mycket snabbt.

Clara Hallgren

Chief Operating Officer
JKN Advokat

Vi är en affärsjuridisk byrå och har ett tiotal gånger använt oss utav Spoken när vi behövt få inspelningar transkriberade. Inspelningarna har mestadels varit rätt svårhörda ljudupptagningar från skiljeförfaranden eller andra mötessammanhang, vilket Spoken trots det löst mycket bra i sin transkribering.  

Heikki Räisänen

Videoproducent
Ræven Visual

Precisionsnivån i transkriberingen har alltid varit precis rätt; tidskodning vid sidan av texten gör det lättare att hitta rätt ställe på redigeringsbordet och priset är minst sagt rimligt. En tjänst som spar tid och pengar. 

Kund

Forskardoktor
Helsingfors universitet

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Charlotte Mcinnes

Projektledare
Norska nationalmuseet

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Ingibjorg Jonasdottir

Projektledare
ALLEMED

Vi använde oss av Spokens tjänster i samband med ALLEMED-konferensen 2023! Vi behövde undertexter för inspelningen av en heldagskonferens. Vi var mycket nöjda med Spoken! Vi fick ett bra pris, bra uppföljning och snabb service. Vi rekommenderar att ni kollar in Spokens tjänster!