Spoken

Våra tjänster för företag

Tusentals nöjda kunder

Tjänster

Våra tjänster för företagskommunikation

Undertexter för olika behov

Undertexter i kund-, personal- och IR-filmer förbättrar tittarupplevelsen särskilt i mobil användning.

Transkriptioner av webcastinspelningar

Transkriberingar av genomgångar är användbara för investerare och andra intressenter i företaget. Tack vare utskrifter i skriftlig form är innehållet i presentationerna lättillgängligt och lätt att internalisera även efteråt.

Textning

Undertexter för olika behov

När ett företag förser sina filmer i olika portaler med undertexter, blir inspelningarna lättillgängliga och tydliga. Textning blir allt vanligare i och med ökad mobil användning eftersom filmer ofta ses utan ljud till exempel i kontorslandskap eller kollektivtrafiken. Vi textar en bredd av olika filmer för både företagsintern och -extern kommunikation. Till dessa hör bland annat: 

 • marknadsföringsfilmer
 • bruksanvisningsvideor
 • videor om offentliggörande av delårs-, boksluts- och årsrapporter
 • filmer för intern kommunikation, såsom vd:ns hälsningar till personalen

Alla undertexter kan göras antingen på samma språk eller som översättning. Undertexter på samma språk innebär att till exempel en presentation på svenska textas på svenska, och översatta undertexter innebär att till exempel en svenskspråkig video översätts till ett annat språk, till exempel engelska. Då blir filmens målgrupp större och omfattar kunder, medarbetare och investerare på global plan.

Transkribering

Transkriptioner av webcastinspelningar

Alla investerare har inte alltid möjlighet att se streamade live-sändningar av infomöten. Därför förbättras tillgången till information genom publicerade transkriptioner i efterhand på webbplatsen, vilket gagnar alla bolagets intressentgrupper. Transkriptioner av infomöten görs i allmänhet som allmänspråklig transkription, dvs. på skriftspråk, eftersom de är tydliga och lätta att ta till sig innehållsmässigt. I dessa transkriptioner skiljer man talarna åt genom för- och efternamn. Det är lätt att upprepade gånger gå tillbaka till material i textform och sökfunktioner i dokument som finns i textform förbättrar informationssökningen.

Transkriberingsnivåerna

Bastranskribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Exakt transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Allmänspråklig transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Översättning av transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Referenser

Våra nöjda kunder

Matias Höglund

Sakkunnig
Arbetshälsoinstitutet

Vi har beställt undertextningar från Spoken i några år redan. Samarbetet har fungerat bra. Det har visat sig vara smidigt att beställa textning via portalen och beställningarna har kommit mycket snabbt.

Clara Hallgren

Chief Operating Officer
JKN Advokat

Vi är en affärsjuridisk byrå och har ett tiotal gånger använt oss utav Spoken när vi behövt få inspelningar transkriberade. Inspelningarna har mestadels varit rätt svårhörda ljudupptagningar från skiljeförfaranden eller andra mötessammanhang, vilket Spoken trots det löst mycket bra i sin transkribering.  

Heikki Räisänen

Videoproducent
Ræven Visual

Precisionsnivån i transkriberingen har alltid varit precis rätt; tidskodning vid sidan av texten gör det lättare att hitta rätt ställe på redigeringsbordet och priset är minst sagt rimligt. En tjänst som spar tid och pengar. 

Kund

Forskardoktor
Helsingfors universitet

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Charlotte Mcinnes

Projektledare
Norska nationalmuseet

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Ingibjorg Jonasdottir

Projektledare
ALLEMED

Vi använde oss av Spokens tjänster i samband med ALLEMED-konferensen 2023! Vi behövde undertexter för inspelningen av en heldagskonferens. Vi var mycket nöjda med Spoken! Vi fick ett bra pris, bra uppföljning och snabb service. Vi rekommenderar att ni kollar in Spokens tjänster!