Spoken

Våra tjänster för advokatbyråer

Tusentals nöjda kunder

Transkribering

Effektivt advokatarbete med hjälp av transkribering

Inspelningar från rättegångar i textform

Inspelningar från rättegångar, till exempel vittnesförhör, är ett utmärkt verktyg i advokatsarbetet om de transkriberas i lättillgänglig textform. Det lönar sig att låta en pålitlig samarbetspartner transkribera det konfidentiella och sekretessbelagda rättegångsmaterialet. På det sättet blir ditt advokatsarbete effektivare och snabbare för det är lätt att återkomma till materialet i textform.

Sekretess

Sekretess och konfidentialitet för material

Alla projekt omfattas av absolut konfidentialitet och sekretess på Spoken. Material i anknytning till projekt sparas endast en nödvändig tid, varefter det avlägsnas från alla våra system på ett vederbörligt sätt.

Transkribering

Transkribering av rättegångsmaterial

Det är lätt att ögna igenom ett transkriberat material. Transkribering möjliggör också användning av elektroniska sökfunktioner om man vill hitta ett visst ställe i texten. I juridisk transkribering görs distinktionen mellan talare genom efternamnet och ordförande betecknas ”Ordförande”. Genomgång och observationer av ljudupptagningar från till exempel vittnen direkt från upptagningen kan vara krävande, och därför lönar det sig att transkribera dem. Juridiskt material transkriberas vanligen som bas- eller exakt transkribering.

Transkriberingsnivåerna

Bastranskribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Exakt transkribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Allmänspråklig transkribering

  • Noggrannhet
  • Pris
  • Läsbarhet

Referenser

Våra nöjda kunder

Matias Höglund

Sakkunnig
Arbetshälsoinstitutet

Vi har beställt undertextningar från Spoken i några år redan. Samarbetet har fungerat bra. Det har visat sig vara smidigt att beställa textning via portalen och beställningarna har kommit mycket snabbt.

Clara Hallgren

Chief Operating Officer
JKN Advokat

Vi är en affärsjuridisk byrå och har ett tiotal gånger använt oss utav Spoken när vi behövt få inspelningar transkriberade. Inspelningarna har mestadels varit rätt svårhörda ljudupptagningar från skiljeförfaranden eller andra mötessammanhang, vilket Spoken trots det löst mycket bra i sin transkribering.  

Heikki Räisänen

Videoproducent
Ræven Visual

Precisionsnivån i transkriberingen har alltid varit precis rätt; tidskodning vid sidan av texten gör det lättare att hitta rätt ställe på redigeringsbordet och priset är minst sagt rimligt. En tjänst som spar tid och pengar. 

Kund

Forskardoktor
Helsingfors universitet

Vi har varit kunder hos Spoken sedan försommaren. Vi har beställt transkriberingstjänster från er. Jag har varit mycket nöjd med att man kan skicka enstaka filer med intervjuer efter hand som forskningen framskrider, och de transkriberas direkt. Trots att vi har valt normal leveranstid (inte snabbleverans) så har det varit snabb service och många gånger har den transkriberade filen väntat i posten redan ett dygn efter beställningen. Jag är också nöjd med att om transkriberaren har varit osäker på ett visst uttryck, har detta och även tiden markerats i filen, så jag har kunnat kontrollera saken och korrigera vid behov.  

Charlotte Mcinnes

Projektledare
Norska nationalmuseet

Spoken har gjort översättningar från engelska till norska samt undertextning av filmer åt oss. De var mycket effektiva, lyhörda för feedback och trevliga att arbeta med.  

Ingibjorg Jonasdottir

Projektledare
ALLEMED

Vi använde oss av Spokens tjänster i samband med ALLEMED-konferensen 2023! Vi behövde undertexter för inspelningen av en heldagskonferens. Vi var mycket nöjda med Spoken! Vi fick ett bra pris, bra uppföljning och snabb service. Vi rekommenderar att ni kollar in Spokens tjänster!