Akademiska forskare

Väsentliga verktyg i forskningsarbetet är transkribering och språkgranskning.

Några av våra kunder

Våra tjänster som stöd i forskningsprocessen

Analys av forskningsmaterialet

Analysen av färdiga forskningsintervjuer sker bäst med hjälp av transkriberade texter.

Transkribering är ofta arbetsamt och tidsödande, så det lönar sig att anlita en pålitlig samarbetspartner som genomför den. På så sätt omvandlas intervjumaterialet smidigt till skriven form och forskningens analysfas kommer i gång snabbt.

Språkgranskning av forskningstexten

Efter analys- och skrivfasen i forskningsprocessens slutskede är det bra att låta sakkunniga språkexperter ta hand om språkgranskningen av den färdiga texten. På så sätt säkerställer du att din text är korrekt både språkligt och innehållsmässigt.

Transkribering av forskningsmaterialet

Intervju är en av de vanligaste metoderna att samla in material för en akademisk forskning och transkribering har en väsentlig roll i analysen av intervjumaterialet. Det är krävande att gå igenom intervjun och göra observationer direkt från upptagningen, så därför lönar det sig att transkribera materialet.

 

Det är lätt att ögna igenom ett transkriberat material. Transkriberingen möjliggör också användning av elektroniska sökfunktioner om man vill hitta ett visst ställe i texten.

Transkriberingsnivåerna

Bastranskribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Exakt transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Allmänspråklig transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Översättning av transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Språkgranskning av akademiska texter

Vi gör övergripande språkgranskning av olika slags vetenskapliga forskningstexter. Vår service omfattar språkgranskning av bland annat artiklar, doktorsavhandlingar, pro gradu-avhandlingar och diplomarbeten samt av olika forskningsrapporter.

Vi är redo för ditt projekt! Låt oss börja omedelbart.

Våra nöjda kunder

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt.”

Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!

Privacy

Copyright 2022 – Spoken