Advokatbyråer

Ljudupptagningar av rättegångar i textform gör den juridiska processen mer effektiv.

Effektivt advokatarbete med hjälp av transkribering

Ljudupptagningar av rättegångar i textform

Ljudupptagningar av rättegångar till exempel från hörande av vittnen är ett utmärkt verktyg i advokatarbetet om de transkriberas till en lättillgänglig textform.

Konfidentiellt och sekretessbelagt rättegångsmaterial bör överlåtas till en pålitlig samarbetspartner för transkribering. På så sätt säkerställer du att advokatarbetet är effektivt och snabbt när ett material i textform är lättillgängligt hela tiden.

Ljudupptagningar av rättegångar i textform

Ljudupptagningar av rättegångar till exempel från hörande av vittnen är ett utmärkt verktyg i advokatarbetet om de transkriberas till en lättillgänglig textform.

Konfidentiellt och sekretessbelagt rättegångsmaterial bör överlåtas till en pålitlig samarbetspartner för transkribering. På så sätt säkerställer du att advokatarbetet är effektivt och snabbt när ett material i textform är lättillgängligt hela tiden.

Några av våra kunder

Sekretess och konfidentialitet för material

Alla projekt omfattas av absolut konfidentialitet och sekretess på Spoken. Material i anknytning till projekt sparas endast en nödvändig tid, varefter det avlägsnas från alla våra system på ett vederbörligt sätt.

Transkribering av rättegångsmaterial

Det är lätt att ögna igenom ett transkriberat material. Transkribering möjliggör också användning av elektroniska sökfunktioner om man vill hitta ett visst ställe i texten.

I juridisk transkribering görs distinktionen mellan talare genom efternamnet och ordförande betecknas ”Ordförande”.

Genomgång och observationer av ljudupptagningar från till exempel vittnen direkt från upptagningen kan vara krävande, och därför lönar det sig att transkribera dem. Juridiskt material transkriberas vanligen som bas- eller exakt transkribering.

Transkriberingsnivåerna

Bastranskribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Exakt transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Allmänspråklig transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Översättning av transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Vi är redo för ditt projekt! Låt oss börja omedelbart.

Våra nöjda kunder

 

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt.”

Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!

Privacy

Copyright 2022 – Spoken