Börsbolag

Vi erbjuder textning och transkriptioner av webcast-upptagningar för kommunikationen i investerarrelationer.

Några av våra kunder

Våra tjänster för kommunikationen i investerarrelationer

Textade webcast-upptagningar

Textning av webcast-upptagningar av delårsrapporter, årsbokslut, årsredovisningar och andra arrangemang förbättrar betraktarupplevelsen speciellt i mobilanvändning.

Transkriptioner av informationsmöten

Transkriptioner, dvs. nedskrivningar av infomöten tillgodoser investerare samt andra intressentgrupper i bolaget.

Med hjälp av transkriptioner i textform är föredragens innehåll lättillgängligt och lätt att ta till sig även i efterhand.

Textade webcast-upptagningar

Textning av videor som publiceras på bolagets webbplats, exempelvis för infomöten om delårsrapporter, gör upptagningarna lättåtkomliga och tydliga. Textning blir allt vanligare i takt med att mobilanvändningen ökar, eftersom man ofta tittar på videor utan ljud, till exempel i öppna kontorslandskap och i kollektivtrafik.

Textning kan göras på samma språk då till exempel tal på finska textas på finska. Alternativt kan textningen göras via översättning, då en video på exempelvis finska översätts till ett annat språk såsom engelska.

Transkriptioner av infomöten

Alla investerare har inte alltid möjlighet att se streamade live-sändningar av infomöten. Därför förbättras tillgången till information genom publicerade transkriptioner i efterhand på webbplatsen, vilket gagnar alla bolagets intressentgrupper.

Transkriptioner av infomöten görs i allmänhet som allmänspråklig transkription, dvs. på skriftspråk, eftersom de är tydliga och lätta att ta till sig innehållsmässigt. I dessa transkriptioner skiljer man talarna åt genom för- och efternamn.

Det är lätt att upprepade gånger gå tillbaka till material i textform och sökfunktioner i dokument som finns i textform förbättrar informationssökningen.

Transkriberingsnivåerna

Bastranskribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Exakt transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Allmänspråklig transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Översättning av transkribering

 • Noggrannhet
 • Pris
 • Läsbarhet

Vi är redo för ditt projekt! Låt oss börja omedelbart.

Våra nöjda kunder

”Allt förlöpte mycket smidigt från offertförfrågan tills materialet skickades in och transkriberingen kom tillbaka. Det var trevligt att få stå i kontakt med en och samma person under hela processen.”

”Verkligen trevlig, bra och snabb betjäning. Att skicka in inspelningen var smidigt och problemfritt. Jag kan rekommendera tjänsten till andra och vi kommer säkert att anlita tjänsten även i fortsättningen.”

”Synnerligen snabb respons när jag först tog kontakt! Jag fick en bra bild av verksamheten redan från början. Även efter detta har allt förlöpt mycket exemplariskt.”

Ert leveranssystem för ljudfiler är otroligt bra – inga fler minnesstickor, försändelser eller osäker postgång. Tack!

Privacy

Copyright 2022 – Spoken